S 1.1.2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T; Ul. RS ) se z 31. 12. 2023 ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga s 1. 1. 2024 nadomešča obvezni zdravstveni prispevek.

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Uskladi se enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada RS.

Obvezni zdravstveni prispevek so med drugim zavezane plačevati zavarovane osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (001, 013, 016, 029, 034, 084, 085), samostojni podjetniki (005), osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019).

Delodajalec, pri katerem prejema zavarovanec edini oziroma pretežni del dohodka iz delovnega razmerja, prvič obračuna obvezni zdravstveni prispevek pri izplačilu plač. Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka od prejemka zavarovanca izvede delodajalec od plač in nadomestil in o tem poroča na FURS z elektronskim obrazcem REK-O. Zaradi uvedbe novega prispevka in novih polj na REK-O je bil spremenjen tudi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, (Ul. RS 103/2023 z dne 6. 10. 2023).

Samostojne zavezance pa za obvezni zdravstveni prispevek bremeni Finančna uprava RS in sicer tudi v času, ko del meseca ali celotni mesec prejemajo nadomestilo ali drug dohodek iz naslova obveznih socialnih zavarovanj.

Vir: ZZZS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!