Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

V Uradnem listu št. 117 z dne 20. 11. 2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je stopil v veljavo 21. 11. 2023.

Spremembe, ki jih prinaša ZIUOPZP-A, pomembne za delodajalce, so na sledečih področjih: 

  1. Plačana odsotnost prostovoljca:

ZOPNN-F je določal, da ima pravico do plačane odsotnosti z dela prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije. ZIUOPZP-A po novem določa, da ima pravico do plačane odsotnosti z dela prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva.

Še zmeraj ima prostovoljec pravico do plačane odsotnosti z dela za največ 7 delovnih dni, je pa dodana določba, da jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023. Pravica do plačane odsotnosti z dela pripada tudi prostovoljcu, ki je plačano odsotnost z dela koristil od 11. 8. 2023.

Izplačana nadomestila plač prostovoljcev Republika Slovenija povrne v celoti, upravičeno odsotnost pa bo delavec prostovoljec moral izkazati s potrdilom o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali z delovnim nalogom iz aplikacije Poplave 2023.

  1. Solidarnostna delovna sobota in solidarnostni prispevek:

Z novelo Zakona se v celoti odpravlja obvezni solidarnostni prispevek, še vedno pa bodo lahko delodajalci v dogovoru s sindikati izvedli solidarnostno soboto. Prispevek za sklad za obnovo Slovenije prispeva samo delavec in ne več tudi delodajalec. Prispevek je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote, s tem, da se od plače delavca za opravljeno delo na ta dan ne plačajo dohodnina in prispevki za socialno varnost.

V kolikor je bila solidarnostna delovna sobota opravljena do uveljavitve ZIUOPZP-A, se obračunan in plačan prispevek tako delavca, kakor delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi zahtevka delavca oziroma delodajalca, ki se vloži pri FURS, vrne, če je zahtevek vložen najpozneje do 31. 12. 2023.

Če zahtevek iz prejšnjega odstavka ni vložen do 31. 12. 2023, so plačani prispevki za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi solidarnostne delovne sobote, opravljene do uveljavitve tega zakona, vir financiranja Sklada za obnovo Slovenije.

Davčni zavezanci, ki so do uveljavitve tega zakona že predložili davčni obračun, predložijo popravek obračuna v skladu s 54. členom ZDavP-2. 

  1. Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu

ZIUOPZP določa, da v kolikor delodajalec v obdobju prejemanja povračila izplačanih plač delavcem ne zagotavlja delo v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, izplačuje neto plače in poravnava prispevke za obvezna socialna zavarovanja, mora prejeta sredstva v celoti vrniti. ZIUOPZP-A na novo določa, da o vračilu prejetih sredstev odloči ZRSZ z odločbo. Delodajalec mora prejeta sredstva vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe, skupaj z obrestmi v višini zakonsko določenih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema povračila nadomestila plače do dneva vračila.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!