Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-2H)

V Uradnem listu št. 115 z dne 15.11.2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-2H), ki začne veljati s 16.11.2023. 

Spremembe zakona se nanašajo le na postopke podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav. Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ni nobenih sprememb in še vedno ostaja pogoj opravljen izpit na ravni A2, kot je bil določen s prejšnjo novelo Zakona o tujcih aprila (ZTuj-2G; Ul. RS 48/2023).

Pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, ki je bil uveden aprila 2023 z ZTuj-2G, nadomeščamo z znanjem na preživetveni ravni, ki je definirana kot »raven znanja slovenščine, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja«. Preživetvena raven je temeljna sporazumevalna raven, ki ni certificirana. Tujec bo svojo raven znanja lahko kasneje nadgrajeval z bolj zahtevnimi tečaji tudi v okviru nadaljnjih integracijskih programov.

Merila za nov izobraževalni program na preživetveni ravni, vključno s standardi znanja, ki se preverjajo z obveznim preizkusom znanja slovenskega jezika na tej ravni, bo določil minister, pristojen za izobraževanje, izvajalci – izobraževalne ustanove oziroma organizacije, ki izvajajo bodisi javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle bodisi neformalne izobraževalne programe za odrasle za učenje slovenskega jezika pa bodo po smernicah Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pripravili tečaje, nato pa tudi preverjanje znanja. Vsak tujec, ki je upravičen do udeležbe v teh programih, bo upravičen tudi do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika.

Z novelo zakona se zamika postopno uvajanje pogoja znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, ki je bilo določeno aprila 2023 z ZTuj-2G.

Časovnica uveljavitve pogoja znanja slovenščine na preživetveni ravni je naslednja:

  • za prošnje, vložene do 30.4.2024, izpit iz znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni ni pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine;
  • za prošnje, vložene od 1.5.2024 do 31.10.2024, mora polnoletni družinski član v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti tudi potrdilo o vpisu v neformalni izobraževalni program za odrasle za učenje slovenskega jezika ali potrdilo o vpisu v javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, na podlagi katerega se ne pridobi javnoveljavna izobrazba; tujcu pa ni treba predložiti potrdila o vpisu v tečaj, če predloži spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vsaj vstopni ravni;
  • za prošnje, vložene od 1.11.2024 dalje, mora tujec v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na preživetveni ravni.

Vir: MNZ

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!