Aneks h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

V Uradnem listu RS št. 126 z dne 15. 12. 2023 je bil objavljen Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, ki na novo določa najnižje osnovne plače za posamezni tarifni razred, stroške prehrane, jubilejno nagrado in znesek regresa za letni dopust za leto 2024.

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2024 dalje znašajo:

Tarifni razred           Mesečni znesek v €
I.                                             645,44
II.                                            710,00
III.                                           787,46
IV.                                           884,26
V.                                         1.006,91
VI.                                       1.155,35
VII.                                      1.310,27
VIII.                                     1.813,72
IX.                                       2.188,06

Stroški prehrane:

Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,50 EUR. Delavec, ki dela 10 ur ali več je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,81 EUR.

Delavcu pripada jubilejna nagrada:

  • za 10 let v višini 30 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec,
  • za 20 let v višini 45 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec,
  • za 30 let v višini 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec,
  • za 40 let v višini 75 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.

Solidarnostna pomoč:

V primeru smrti delavca pripada solidarnostna pomoč v višini 5.000,00 EUR. Ob smrti delavčevega ožjega družinskega člana, ki ga je delavec vzdrževal, pripada solidarnostna pomoč v višini 70 % poprečne mesečne plače za pretekle tri mesece v RS. Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko določijo v kolektivni pogodbi pri delodajalcu.

Aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2024 dalje.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!