Podaljšanje javnega razpis za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

V Uradnem listu št. 113 z dne 10.11.2023 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) objavilo Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov (javni razpis).

Javni razpis je del projekta »Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, njegov namen pa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela.

Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (ki nastopi v vlogi kot prijavitelj) skupaj z najmanj enim ali največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje/ta in izkazuje/ta reference na področju projektnih aktivnosti.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 10. 1. 2024 do 23.59 ure (podaljšan s spremembo razpisa, objavljeno v Ul. RS št. 121 z dne 1. 12. 2023).

Višina sredstev je največ 41.500,00 EUR na projekt za celotno obdobje financiranja, projektno partnerstvo lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.

Podrobnejše informacije ter dokumenti in obrazci javnega razpisa so na voljo tukaj.

MDDSZ vabi predstavnike invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov na nacionalno konferenco Uvajanje prožnejših načinov dela v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, ki bo 23.11.2023 med 9. in 13. uro v Kongresni dvorani Kristalne palače, BTC City, Ameriška ulica 8, Ljubljana.Uvodna predavanja bodo o invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih kot pomembnem delu naše družbe, o prispevku svetovanj in usposabljanj k uspešnejšemu razvoju podjetij in kariere posameznika ter o zaposlovanju in pomembnosti prilagoditev delovnih mest potrebam invalidov. Sledila bo predstavitev javnega razpisa. Udeležbo je potrebno prijaviti do 20.11.2023 preko prijavnega obrazca.

Vir: MDDSZ

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!