Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, v skladu s 6. členomPravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, objavilo Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov, ki so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov, ki jih je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu, je v celoti povzela in prilagodila zakonodaji s področja varnosti pri delu Republike Slovenije Zbornica varnosti in zdravja pri delu.

Vir: MDDSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!