Z novim letom spremembe na področju izdaje potrdil A1

Novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), se bodo na Zavodu za zdravstveno zavarvanje Slovenije (ZZZS) pričele izvajati 1. 1. 2024. Skladno z novostmi zakona bo nadgrajen tudi elektronski postopek za pridobitev potrdila A1 in spremembo obdobja veljavnosti potrdila A1 na portalu SPOT, na katerem so objavljene spremembe in možnosti pri oddaji vlog za izdajo potrdil A1 kot sledi:

Kako bo potekala uvedba sprememb?

Postopek oddaje vloge za izdajo potrdil A1 bo do 29. 12. 2023 do 13. ure (tj. do zadnjega delovnega dne v letošnjem letu) potekal pod pogoji, ki izhajajo iz sedanje zakonodaje.

Vlagatelje opozarjajo, da lahko vlogo za izdajo potrdila A1 oddajo 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve, zato priporočajo, da vlogo uredite pravočasno.

Nezaključene vloge za izdajo potrdil A1 (osnutke) zaključite in oddajte najkasneje do 29. 12. 2023 do 13. ure, sicer bodo izbrisane. Uporabniki bodo o izbrisu obveščeni s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo oz. portala SPOT. Pri oddaji vloge za izdajo potrdil A1 bodite pozorni na ustreznost podatkov in oddanih prilog, saj je popolna vloga pogoj za izdajo potrdila A1.

Kdaj vlog ne bo mogoče oddajati?

Vlog za izdajo potrdil A1 ne bo možno oddati v času od 29. 12. 2023 od 13. ure do 4. 1. 2024 do 18. ure. V tem času bo omogočen dostop do informacij o poteku reševanja oddanih vlog ter prevzem potrdil A1 in drugih dokumentov, ki jih izda ZZZS.

Vloge za izdajo potrdil A1 bo po novem ZČmIS-1 možno vložiti od 4. 1. 2024 od 18. ure dalje. Opozarjajo, da vlog za izdajo potrdil A1 ne bo možno oddati za preteklo obdobje čezmejnega izvajanja storitev.

Vlog za predčasno prekinitev potrdila A1 ne bo možno oddati v času od 29. 12. 2023 od 13. ure do 4. 1. 2024 do 18. ure. Obvestilo o spremembi obdobja veljavnosti potrdila A1 bo možno vložiti od 4. 1. 2024 od 18. ure dalje. 

Zaradi tehničnega prehoda iz dosedanjega na novi postopek predlagajo, da vlogo in potrdilo A1 uredite pravočasno.

Kakšne so bistvene novosti, ki jih prinaša novi ZČmIS-1? 

Novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Določeni so pogoji za čezmejno izvajanje storitev pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, če delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali oseba običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. V postopku izdaje potrdila A1 po 13. členu Uredbe 883/2004 se bodo preverjali pogoji, kot jih določa novi zakon.

Z dnem uveljavitve ZČmIS-1 preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Ta določba je za napotene delavce (po 12. členu Uredbe 883/2004) omogočala plačevanje prispevkov od primerljive plače v Republiki Sloveniji. Od 1. 1. 2024 dalje se ne bo več uporablja določba 8. odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17, 119/21), ki določa, da s prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni dolžnosti. To pomeni, da ZZZS spremembe zavarovalne podlage na zavarovalno podlago 002 ne bo več izvajal po uradni dolžnosti.

Več informacij o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: SPOT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!