Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 je objavljen Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS ima razširjeno veljavnost).

Z aneksom se spreminja veljavnost kolektivne pogodbe, ki se podaljša za 3 mesece, t.j. do 31. 3. 2024 ter določila o pogodbi o zaposlitvi, pripravništvu, poskusnem delu, širši opredelitvi kraja opravljanja dela in povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Spremenjena je tudi vsebina Tarifne priloge, ki določa najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede za opravljeno delo od vključno 1.1.2024 dalje in višino povračila stroška prevoza na delo in z dela.

Aneks je začel veljati naslednji dan po podpisu, uporabljati pa se je začel s 1.1.2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!