Dodatek h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije

V Uradnem listu RS št. 4/2023 z dne 19.1.2024 je bil objavljen Dodatek št. 16. h Kolektivni pogodbi dejavnosti elektroindustrije Slovenije, s katerim se spreminja:

  • določilo o poskusnem delu in plačilu obvezne prakse za dijake in študente.
  • v 40. členu je dodan nov odstavek, ki določa, da se reprezentativnemu sindikatu v družbi, podpisniku te kolektivne pogodbe, omogoči, da novo zaposlenim sodelavcem na organiziran in z vodstvom družbe dogovorjen način, predstavi organiziranost in delovanje sindikata v družbi.
  • nova Tarifna priloga, ki nadomešča 1. točko Tarifne priloge Dodatka št. 15 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije (UL RS, št. 4/23), ki določa najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1.1.2024.

Dodatek začne veljati in se uporabljati od 20.1.2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!