EENergy – Spodbuda za varčevanje z energijo

EENergy je projekt, financiran s strani EU, ki evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) ponuja 900 subvencij v vrednosti 10.000 EUR za izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo porabo energije in posledično ogljični odtis. S skupnim proračunom 9 milijonov EUR projekt EENergy aktivno podpira MSP v luči vplivov podnebnih sprememb, energetske krize in EU Green Deal-a.

Glavni cilj EENergy subvencij je izboljšanje energetske učinkovitosti MSP. Sredstva se lahko uporabijo za svetovanje/storitve in/ali kot investicije. Prihranki energije se naj dosežejo s procesi, poslovnimi modeli, novimi postopki in investicijami v zgradbe in proizvodne linije.

Upravičenci so tisti, ki lahko formulirajo pristop, s katerim lahko z EENergy subvencijo dosežejo (več kot) 5% prihranek energije. Vsi prijavitelji iz Slovenije morajo ustrezati EU definiciji za MSP (večinoma samostojni, profitno usmerjeni, manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50 milijonov EUR letnega prometa, manj kot 43 milijonov EUR bilančne vsote). Pogoj je tudi, da so podjetja ustanovljena pred 1. januarjem 2023 in že operativna. Posebej zaželene so prijave MSP iz energetsko intenzivnih industrij. Subvencije se financirajo 100% in so nepovratne.

Za prijavo na EENergy Grant obrnite na kontaktno točko mreže Enterprise Europe Network (EEN) in razvijte koncept, ki ga nato najkasneje do aprila 2024 oddate preko spletne strani: https://eenergy-project.eu/.

Razpis bo odprt 1. februarja 2024.

Pogosta vprašanja in odgovor glede prijave se nahajajo na tej povezavi: EENergy FAQ List

Vir: Enterprise Europe Network

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!