Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 dalje

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS, Ul.RS 136/2023), ki je stopil v veljavo 31.12.2023, prinaša novosti tudi pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je ZZZS pripravil pregled novosti.

1. ZIUZDS

ZIUZDS je začel veljati 1. 1. 2024, spreminja in nadomešča tudi trenutne določbe na področju obračuna nadomestil plač v ZDR in ZZVZZ. Novosti pri obračunu nadomestil veljajo za vse zadržanosti od vključno 1. 1. 2024, torej pri obračunu nadomestil za januar 2024, ne glede na to, kdaj se je začasna zadržanosti pričela.

1.1 Prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne – za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela po tretji osebi (3. odstavek 137. člena ZDR), velja naslednje:

  • za zadržanosti od vključno 1. 3. 2022 do vključno 31.12.2023 je bil prehod v breme ZZZS od 21.delovnega dne dalje,
  • za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 (ne glede na to, kdaj je bil prvi dan neprekinjene zadržanosti) je prehod v breme ZZZS spet od 31. delovnega dne dalje.

Za razloga zadržanosti 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ni sprememb, saj je bil že do vključno 31.12.2023 prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne.

ZZZS je pripravil zbirni preglednici:

Več o pogojih, ki jih je potrebno izpolnjevati se nahaja na spletni strani ZZZS.

1.2 Socialna kapica – za vse razloge zadržanosti

ZIUZDS uvaja t.i. socialno kapico, ki je dodatni zgornji limit pri obračunu nadomestil plač. Socialna kapica je 2,5-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji po podatkih SURS. Vrednost parametra se spremeni s 1.marcem, glede na rast povprečne mesečne bruto plače v RS za preteklo leto.

Ker povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2023 še ni znana, je za januar in februar 2024 socialna kapica izračunana na podlagi 2,5-kratnika povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 in znaša 5.059,80 EUR. Nova socialna kapica se izračuna za obračun nadomestila za marec 2024, na podlagi 2,5-kratnika povprečne mesečne bruto plače za leto 2023.

1.3 Recidiv – razlogi 01, 02 in 05 (4. odstavek 137. člena ZDR)

Za recidiv (gre za novo zadržanost zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela (razlog 02 in 05) po prekinitvi krajši od 10 delovnih dni), od 1.1.2024 velja, da mora biti prejšnja zadržanost (pred prekinitvijo) krajša od 30 delovnih dni.  Na eBOL je recidiv viden v že izpolnjeni rubriki “prejšnja zadržanost od-do”.

1.4 Seštevanje dni v breme delodajalca – 80 dni – razlogi 01, 02 in 05 (3. odstavek 137. člena ZDR)

Kljub temu, da je prehod v breme ZZZS spet od 31. delovnega dne zadržanosti, ostaja v veljavi določba, da izplača delodajalec v koledarskem letu v svoje breme za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela nadomestilo plače le 80 delovnih dni. Prehod v breme ZZZS ostaja 81. delovni dan, prav tako obveznost delodajalca, da k refundacijskemu zahtevku priloži dokazila o izplačilih za teh 80 delovnih dni in da mora od 81. delovnega dne odločati imenovani zdravnik ZZZS.

2. KOLIČNIKI 2024

Rast cen življenjskih potrebščin v letu 2023 je bila 4,2%, zato od vključno obračuna za marec 2024 količnik za povečanje osnove za nadomestilo v breme OZZ znaša 1,0420 (ko je osnova iz predpreteklega leta). Preglednice količnikov najdete na spletni strani ZZZS na tej povezavi.

3. SPODNJI LIMIT ZA 2024

Spodnji limit za obračun nadomestila v breme OZZ za leto 2024 je 60% minimalne plače. Ko bo znana nova minimalna plača za 2024, morate v parametrih za obračun plač spremeniti dosedanji spodnji limit na novo vrednost.

4. e-PODK

V primeru darovanja krvi od 1.1.2024 dalje izda elektronsko potrdilo o darovanju krvi ePODK, ki se uporabi tudi pri obračunu nadomestil plač. Za januar 2024 in nadaljnje mesece se potrdila o darovanju krvi več ne prilagajo k eObračunu znotraj eZahtevka za refundacijo (za delavce) oziroma k vlogi za direktno izplačilo nadomestil in k OPSV obrazcu na eDavkih (za samostojne zavezance).

5. OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK (OZP)

Uvedba OZP ne vpliva na obračun in pripravo zahtevka za refundacijo nadomestil plač, saj OZP predstavlja enega od prispevkov zavarovanca (delojemalca), ki se odšteva od bruto I. Več o tem na spletni strani FURS – na tej povezavi: Prispevki za socialno varnost | Finančna uprava Republike Slovenije pod Podrobnejši opisi, Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja (točka 5.5.).

6. NOVE VLOGE ZA DIREKTNO IZPLAČILO NADOMESTILA SAMOSTOJNIM ZAVEZANCEM

Zaradi uvedbe OZP in ePODK se za januar 2024 spreminja tudi vloga za direktno izplačilo nadomestila za samostojne zavezance. Novo vlogo za direktno izplačilo nadomestila od vključno januarja 2024 naprej in podrobnejše informacije najdete na tej povezavi.

7. NOVI PRIPOMOČKI ZA OBRAČUN NADOMESTILA

Ko bo znan novi spodnji limit, bodo objavljeni tudi novi pripomočki za obračun in pripravo zahtevka refundacije, ki jih potrebujete za primere, ko se vlagajo še papirni zahtevki (npr. po izbrisu podjetja iz poslovnega registra). Uporabljajo pa jih tudi programske hiše za kontrolo programov za obračun plač in nadomestil. Novi pripomočki bodo objavljeni na tej povezavi.

8. PRAVILNIK

Spremembe pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plač iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca so še v pripravi.

Vir: ZZZS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!