Poročanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2023

Izplačevalci dohodkov so morali davčnemu organu v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev do 31. 12. 2023 posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz tretjega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niso storili, bodo lahko oddali podatke še do 31.1.2024. Pri  morebitni ponovni, naknadni oddaji popravkov oz. dodatnih podatkov, je potrebno posredovati celotne (tudi že predhodno posredovane) podatke in ne zgolj popravke oz. dodatne podatke, saj sicer s popravki oziroma dodatnimi podatki nadomestite vse prvotno posredovane podatke.

V skladu s 337. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2  morajo izplačevalci do 31. 1. 2024 poročati tudi o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po določilih Zakonu o dohodnini –   ZDoh-2.  Ravno tako je treba poročati o izplačilih pomoči za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

V skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je za leto 2023 uvedeno tudi poročanje o izplačilih  dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Izplačevalci oddajo podatke prek sistema eDavki v datoteki VIRVDC.DAT.

Več informacij je objavljenih v novici Poročanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2023 na storitveni spletni strani Finančne uprave.

Vir: FURS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!