Poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi za poplave v juliju 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je vsem oškodovancem, ki so med 12. in 13. julijem 2023 ter 17. in 25. julija 2023 utrpeli škodo v poplavah, posredovalo elektronski poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi.

Za škodo na strojih, opremi in zalogah je potrebno predložiti cenilna poročila. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Slovenski inštitut za revizijo),
  • sodni cenilci (register vodi Ministrstvo za pravosodje),
  • zavarovalniški cenilci (praviloma, če so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani oz. izjemoma, če ni mogoče dobiti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oz. sodnega cenilca).

MGTŠ prosi vse oškodovance, da jim posredujejo zgolj v pozivu navedena dokazila.

Rok za oddajo dokazil je 26. februar 2024.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!