Prenehanje uporabe zavarovalne podlage 002 za napotene delavce

Dne 29. 12. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 135/2023 objavljen Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti z začetkom uporabe 1. 1. 2024. Pravilnik ureja prenehanje veljavnosti zavarovalne podlage 002, namenjene zavarovanju napotene osebe v vse države sveta (v države, za katere glede napotitev veljajo predpisi EU, v države, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume o socialni varnosti ter v tretje države).

Delodajalci za obdobja od vključno 1. 1. 2024 dalje ne morejo več vlagati prijav na zavarovalno podlago 002, novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) pa prijave na zavarovalno podlago 002 po uradni dolžnosti ne predvideva več.

Osebe, ki imajo zavarovanje urejeno po zavarovalni podlagi 002 (ker je bil začetek napotitve delavca pred 1. 1. 2024), ostanejo prijavljene na tej zavarovalni podlagi tudi po 1. 1. 2024, vendar najdlje do izteka pogojev (tj. do prenehanja napotitve delavca, zaradi katere je bila urejena zavarovalna podlaga 002).

Po 1. 1. 2024 v postopku spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih (postopek M-3) še vedno ostane zahtevano tudi sporočanje sprememb podatkov o zavarovanju, ki se nanašajo na aktivna zavarovanja na zavarovalni podlagi 002. 

Urejanje zavarovanja po zavarovalni podlagi 002 po 1. 1. 2024 za obdobja do vključno 31. 12. 2023 je mogoč in dovoljen. 

Bolj podrobna navodila za delodajalce se nahajajo tukaj. 

Vir: SPOT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!