Prijava v obvezna socialna zavarovanja tujcev brez enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – poplave in zemeljski plazovi 2023

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ul. RS, št. 95/23 in 117/23, v nadaljevanju: interventni zakon) v 89. členu dopušča zaposlitev tujca, državljana tretjih držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma, da se zaposlijo v Republiki Sloveniji že na podlagi potrdila o oddani prošnji za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in soglasja oziroma delovnega dovoljenja, izdanega s strani Zavoda RS za zaposlovanje za namen zaposlitve zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov.

Po interventnem zakonu se tujec lahko zaposli sprva za tri mesece od nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, lahko pa delo nadaljuje, če njegova prošnja za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo pri pristojni upravni enoti še ni pravnomočno rešena.

Na spletni strani Državnega portala za poslovne subjekte – SPOT je navedena dokumentacija in podrobna navodila za:

  • Izpolnjevanje obrazca M-1 v postopku prijave v obvezna socialna zavarovanja
  • Izpolnjevanje obrazca M-3 v postopku spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih za naslednja primera:
    • Postopek izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo še ni končan;
    • Postopek po vročitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Prepoved čezmejnega opravljanja storitev

Po določbi 8. odstavka 6. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1, Uradni list RS, št. 40/23) je pogoj za izdajo potrdila A1 tujcu, državljanu tretjih držav, tudi veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo ali dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, izdanega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma pravica do prostega dostopa na trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.

Interventni zakon v prvem odstavku 92. člena izrecno določa, da lahko tuji delavci, ki so pridobili dovoljenje ali soglasje iz navedenega zakona, opravljajo le dela, ki so povezana z odpravo posledic poplav in plazov, in sicer le na ozemlju Republike Slovenije. Čezmejno opravljanje storitev je torej v teh primerih prepovedano, v skladu s 161. členom interventnega zakona pa je za prekršek opravljanja dela zunaj ozemlja Republike Slovenije celo predpisana globa.

Vir: SPOT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!