Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 so objavljene Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (pogodba ima delno razširjeno veljavnost), ki določajo nove, višje zneske dodatka za delo na oddaljenem gradbišču, ki zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas.

V Tarifni prilogi se spremenijo zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, stroški prehrane med delom ter višina jubilejne nagrade za izpolnjeno posamezno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.

Spremembe in dopolnitve so stopile v veljavo po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1.1.2024 dalje.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!