Spremembe Tarife nadomestil za storitve AJPES

V Uradnem listu RS št. 3 z dne 16. 1. 2024 so bile objavljene Spremembe tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah in sicer za:

  1. javno objavo letnega poročila gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika posameznika na spletnem portalu AJPES v skladu z 11. odstavkom 58. člena ZGD-1,
  2. izročitev kopije ali izpisa letnega poročila, javno objavljenega na spletnem portalu AJPES v skladu s 7. odstavkom 58. člena ZGD-1.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!