Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin

V Uradnem listu RS št. 136 z dne 30.12.2023 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je stopil v veljavo 31.12.2023.

Pomembnejše novosti, ki jih ZIUZDS prinaša:

  • podaljšanje obdobja izplačila nadomestila plače v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom v breme delodajalca iz dosedanjih 20 na 30 delovnih dni,
  • uvedba kapice na nadomestilo, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ne more biti višje od 2,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS, kot jo ugotovi Statistični urad RS.

V ZIUZDS je natančneje opredeljena osnova za nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, ki je po novem zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Dodatno so določeni tudi nekateri dohodki oziroma nadomestila, ki se ne vštevajo v osnovo in sicer poračuni plač v tekočem letu za obdobja, na katera se nanaša osnova za obračun nadomestila,  nadomestila izplačana v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dohodki, ki se v skladu z drugimi predpisi ne vštevajo v osnovo za obračun nadomestil.

ZIUZDS opredeljuje tudi zavezance za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!