AJPES: Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom

Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko, ter druga poročila v predpisanih rokih za posamezno vrsto poslovnega subjekta izključno prek spletnih aplikacij na portalu AJPES.

Predložitev letnega in drugega poročila lahko potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali pa z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

AJPES poziva, da preverite veljavnost oz. nastavitve vašega kvalificiranega digitalnega potrdila in elektronsko podpišite letno poročilo, s čimer skrajšate postopek predložitve. Če niste zastopnik podjetja, si pravočasno uredite tudi pooblastilo. Več o predložitvi letnih in drugih poročil se nahaja tukaj.

Aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil za leto 2023 je že od 18. januarja 2024 na voljo, zato vas vabijo, da svojo obveznost čim prej izpolnite.

Vir: AJPES

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!