Anketiranje v okviru evropske raziskave delovnih pogojev

Z 12. februarjem 2024 se začenja anketiranje v okviru največje evropske raziskave delovnih pogojev (EWCS, 2024), ki bo zajelo 1.300 slovenskih zaposlenih in samozaposlenih.

Gre za pomembno raziskavo, s katero si Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound) prizadeva zajeti celovito sliko delovnih pogojev v 35 evropskih državah. Vprašanja se nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje.

Evropska raziskava delovnih pogojev je izjemnega pomena tudi za Slovenijo, saj na nacionalni ravni nimamo podobne raziskave, pridobljeni podatki pa bodo slovenskim odločevalcem in raziskovalcem zagotavljali mednarodno primerljive podatke o delovnih pogojih po poklicih, gospodarskih dejavnostih in starostnih skupinah, ki so podlaga za oblikovanje uspešne politike zaposlovanja in socialne politike.

Vse, ki vas bodo anketarji v teh dneh poklicali, prosimo, da se vabilu k sodelovanju odzovete, saj bomo samo tako dobili pravo sliko o delovnih pogojih v Sloveniji.

Rezultati raziskave bodo predstavljeni leta 2025.

Več informacij se nahaja na portalu Varnost in zdravje pri delu.

Vir: MDDSZ

 

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!