Inšpektorat za delo bo v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel akcijo v okviru kampanje SLIC

Odbor višjih inšpektorjev za delo (angl. SLIC) je napovedal izvajanje evropske kampanje za preprečevanje nezgod na delovnem mestu. Kampanja je usmerjena v krepitev kulture preprečevanja v organizacijah in med posameznimi delavci, skladno z Vizijo nič.

Smrtne primere, povezane z delom, bo mogoče preprečiti le z:

  • preiskovanjem nezgod in smrti na delovnem mestu,
  • ugotavljanjem in odpravljanjem vzrokov za nezgode in smrti,
  • povečanjem ozaveščenosti o tveganjih, povezanih z nezgodami pri delu, poškodbami in poklicnimi boleznimi ter
  • krepitvijo spoštovanja zakonodaje in smernic za varno delo.

Tovrstne akcije bodo z isto vsebino potekale istočasno v vseh državah članicah EU. V kampanji bo sodeloval tudi Inšpektorat  RS za delo (IRSD), ki bo predvidoma v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel vrsto aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje nezgod pri delu.

V akciji bo sodelovalo 15 inšpektorjev s področja nadzora varnosti in zdravja pri delu. Nadzor bo izveden v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih iz dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in cestnega prevoza, ki so v letu 2023 na Inšpektorat za delo prijavila nezgode delavcev pri delu.

Poročila o aktivnostih nacionalnih inšpektoratov za delo bo Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) obravnaval meseca oktobra letos.

Informativno gradivo je dostopno na spletni strani IRSD.

Vir: IRSD

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!