Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – s 1. 3. 2024 novi zneski najnižjih osnovnih plač in vajeniških nagrad

Skladno s 64. členom Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) se najnižje osnovne plače s 1. 3. 2024 povečajo na podlagi povprečne letne inflacije preteklega leta in enkrat letno tj. s 1. marcem za 1/3 letne pozitivne rasti BDP preteklega leta.

Povprečna letna inflacija za leto 2023 zanaša 7,4 %, BDP pa 1,6 %, zato se najnižji osnovni zneski plač za posamezni tarifni razred za 174 ur na mesec uskladijo za 7,93 % (7,4% + 1/3 BDP 0,53 %) in od 1. marca 2024 tako znašajo:

V skladu s 76. členom KPOP je vajeniška nagrada določena v vsakokratnem veljavnem zakonu o vajeništvu. Zneski vajeniških nagrad se po 7. odstavku 20. člena Zakona o vajeništvu usklajujejo na način in v roku, ki ga določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS. Ta v 3. členu določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Letna inflacija v 2023 je bila 4,2 %, tako da zneski vajeniških nagrad s 1. marcem 2024 znašajo:

Več o KPOP najdete tukaj.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!