Nacionalno tekmovanje za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2023-2025«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) organizira nacionalna tekmovanja za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« od leta 2003. Z njimi si prizadevajo:

  • s konkretnimi primeri pokazati zlasti delodajalcem, kakšne so koristi upoštevanja dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • širiti informacije o primerih dobre prakse in spodbujati njihovo izmenjavo ter
  • prispevati k širjenju sporočil aktualne kampanje Zdravo delovno okolje.

Primeri dobre prakse so v praksi uporabljene rešitve, namenjene učinkovitemu obvladovanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu.

Aktualno tekmovanje je sestavni del kampanje Zdravo delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi. Njegov cilj je povečati ozaveščenost o inovativnih in učinkovitih praksah upravljanja za preprečevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so povezana z uvajanjem digitalnih tehnologij na delovnem mestu ali so od njih odvisna.

Na tekmovanje se lahko prijavijo podjetja, zavodi, ustanove, ponudniki usposabljanja in organizacije s področja izobraževanja, sindikati, delodajalska združenja, panožna združenja, nevladne organizacije, zavarovalnice, posredniške organizacije, spletne platforme, skupine platformnih delavcev in druge organizacije, ne glede na njihovo velikost in gospodarsko dejavnost. V središču tekmovanja so delovna mesta in dobra praksa, ki se na njih izvaja.

Tekmovanje poteka v dveh kategorijah:

  • v prvi kategoriji tekmujejo organizacije, ki imajo 100 ali več zaposlenih,
  • v drugi kategoriji pa organizacije, ki imajo manj kot 100 zaposlenih.

Za izvedbo tekmovanja je zadolžena tristranska žirija, ki jo je imenoval minister, pristojen za delo. Žirija je določila  merila za ocenjevanje in prijavnico. Končno odločitev bo sprejela na podlagi prejete dokumentacije in ogledov prijavljenih primerov dobre prakse. Z večino glasov bo žirija izbrala tri najboljše primere dobre prakse v posamezni kategoriji organizacij in jih rangirala.

Prejemniki priznanj bodo razglašeni na slovesnosti, ki jo bo konec leta 2024 njim v čast organiziralo MDDSZ. Slednje bo poleg tega krilo stroške snemanja kratkih filmov, namenjenih predstavitvi zmagovalnih primerov dobre prakse širši slovenski in evropski javnosti. Predstavniki organizacij, ki so razvile nagrajene primere dobre prakse, bodo vabljeni na številne dogodke, na katerih bodo imeli priložnost, da predstavijo svoje dosežke.

Zmagovalci v posamezni kategoriji na nacionalni ravni se uvrstijo na evropsko tekmovanje, saj so merila nacionalnega tekmovanja usklajena z evropskimi.

Rok za prijave se izteče 16. septembra 2024 ob 16.00.

Vir: VZD-MDDSZ

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!