Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1. 3. 2024

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa 4. odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša 1.332,57 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Za leto 2023 podatek o povprečni plači 2.220,95 EUR).

Vir: FURS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!