Obvezni zdravstveni prispevek: obvestilo zavarovancem, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) obvešča, da v skladu z 9. odstavkom 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) za zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemajo nadomestilo ali drugi dohodek iz obveznega socialnega zavarovanja – torej tudi za tiste, ki so hkrati prejemniki delne pokojnine, velja pravilo, da morajo obvezni zdravstveni prispevek (OZP) plačati sami v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazec), ki ga predlagajo davčnemu organu kot samozaposleni zavarovanci. V takem primeru torej zavod samozaposlenemu ne izvede odtegljaja za mesečni OZP od pokojnine, ampak mora samozaposleni plačati OZP sam, na podlagi OPSV obrazca.

Zavod bo za mesec januar 2024 takšnim zavezancem vrnil odtegnjen OZP.

Vir: ZPIZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!