V letu 2024 predvidenih 672,4 milijonov evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu, ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo MGTŠ. 

V okviru 42 ukrepov, ki jih bo ciljnim skupinam ponudilo MGTŠ skupaj z izvajalskimi organizacijami, bodo upravičenci prejeli nepovratna sredstva (285,9 milijona evrov) v okviru 39 ukrepov, povratna sredstva (46,7 milijona evrov) v okviru 2 ukrepov in kombinacijo obojih (6,6 milijona evrov) v sklopu 1 ukrepa. Trije ukrepi oziroma javni razpisi so že objavljeni, 39 novih ukrepov pa bo ministrstvo pripravilo, razporedilo in objavilo tekom vseh štirih kvartalov tega leta.

V načrtu je ministrstvo zajelo ukrepe, ki so letos ponujeni na novo – v smislu na novo vzpostavljenih storitev podpornega okolja, dostopnih od leta 2024 dalje, ali pa novih finančnih spodbud, kjer lahko podjetja načrtujejo oddajo vlog za sofinanciranje projektov v tem letu.

Vrsta ukrepov je namenjena podpori pri zmanjšanju razkoraka, ki jih kažejo sedanje tržne vrzeli, in posledično izboljšanju konkurenčnosti in sposobnosti našega gospodarstva, turizma in športa. Na drugi strani pa se pri vrsti ukrepov aktivno usmerjajo v podporo prebojnim projektom in tehnologijam. Na ministrstvu se namreč zavedajo nujnosti, da javno podporo osredotočajo tako, da se z izvedbo projektov ustvari širši mrežni, razvojni in socialni učinek, ki lahko bistveno pospešuje razvojni, zeleni in digitalni prehod našega gospodarstva.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednja področja:

 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov,
 • šport (športno infrastrukturo, letni program športa in drugo) – 65,4 milijona evrov,
 • podpora podjetništvu – 51,7 milijona evrov,
 • energetika (za energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije) – 42,2 milijona evrov,
 • raziskave, razvoj in inovacije – 38,5 milijona evrov,
 • interventni ukrepi (posojila preko SPS-a za avgustovske poplave 2023) – 20 milijonov evrov,
 • nadaljnji razvoj lesno-predelovalne industrije – 17,5 milijona evrov,
 • podpora krožnemu gospodarstvu – 9,5 milijona evrov,
 • ukrepi internacionalizacije našega gospodarstva – 9,5 milijona evrov,
 • rokodelstvo, ki bo prvič deležno finančne podpore – 1,3 milijona evrov,
 • spodbujanje razvoja turizma – 0,5 milijona evrov, potem ko je ministrstvo v zadnjih dveh letih izvedlo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu (turistične nastanitve, gorski centri, javna turistična infrastruktura).

Viri financiranja 42 ukrepov v tem letu predstavljajo evropska sredstva iz Kohezijske politike 2021–2027 v vrednosti 185,6 milijona evrov (vključno s Skladom za pravični prehod) oziroma dobrih 54%, sredstva Načrt za okrevanje in odpornost v vrednosti 70,2 milijona evrov oziroma skoraj 21% ter integralna oziroma proračunska sredstva Slovenije v vrednosti 83,4 milijona evrov oziroma skoraj 25%.

Podjetja, občine in drugi upravičenci lahko časovnico predvidenih letošnjih objav javnih razpisov in okvirne usmeritve posameznih ukrepov najdejo na spletnem mestu gospodarskega ministrstva v rubriki Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport , MGTŠ bo načrt tekom leta po potrebi posodabljalo. Na voljo pa je tudi brošura Načrt razvojnih spodbud, ki se nahaja tukaj.

Podrobnejši pregled letošnjih razvojnih spodbud in dodeljenih razvojnih sredstev gospodarstvu v letu 2023, ki jih je MGTŠ predstavil na novinarski konferenci 14.2.2024 se nahaja tukaj.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!