Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki ga morajo upoštevati vsi delodajalci v vseh panogah.

E-obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu. Gre za presejalni test iz priloge 2 in metode ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu iz priloge 3 Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Obrazci so objavljeni na Portalu varnosti in zdravja pri delu pod zavihkom Spletne aplikacije.

Vir: MDDSZ

Kategorije: Novice

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!