Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

V Uradnem listu RS št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024 je bil objavljen Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Z dodatkom se spreminja 18. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (odpoved o zaposlitvi iz krivdnega razloga) in sicer pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu in ne več 2 leti, kot je bilo določeno do sedaj.

V Tarifni prilogi so določeni novi najnižji zneski osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 3. 2024, najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2024, ki znaša 1.400,00 EUR ter novi zneski povračila stroškov za prehrano med delom in prevoza na delo in iz dela za leto 2024.

Dodatek začne veljati in se uporabljati s 23. 3. 2023, razen najnižjih zneskov osnovne plače, ki se začnejo uporabljati s 1. 3. 2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!