Na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

V Uradnem listu št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024 je Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v podporo razvoja inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter pomoč do tržnega uspeha.

Zagonsko spodbudo v višini do 72.000 evrov lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 15. 3. 2024 ter:

  • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5),
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Pred prijavo na razpis P2 2024 imajo vsa mlada inovativna podjetja, ki se nameravajo prijaviti, možnost udeležbe na Start-up treningu, ki jih bodo med 20. in 26. 3. 2024 izvajali izbrani subjekti inovativnega okolja (SIO) v različnih slovenskih mestih/krajih. Udeležba na start-up treningih ni obvezna, prinese pa 7 točk (od skupno 100 točk) pri merilih za ocenjevanje vlog. Prijave za udeležbo na start-up treningih se zbirajo predvidoma do 13. 3. 2024. Prijavnica in dodatne informacije o start-up treningu

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPS je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem je potrebno skleniti do 31. 7. 2024.

Podjetja pa se bodo imela možnost vključiti  tudi v specializirane programe, ki bodo na enem mestu združevali vso ključno podporo, ki jo start-up podjetja potrebujejo za hiter prodor na trg in globalno rast.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko ePortala do 29. 3. 2024 do 14. ure.

Podrobnejše informacije, pogoji in dokumentacija se nahajajo na spletni strani SPS.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Razpisi

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!