Objavljena nova višina vrednotnice za osebno dopolnilno delo

V Uradnem listu št. 19/2024 z dne 8. 3 .2024 je bila objavljena Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki določa novo višino vrednotnice. S 1. 4. 2024 višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10,06 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,87 eura. Nova višina vrednotnice tako znaša 12,93 eura (doslej 11,79 eura). 

Skladno s 29. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) se višina prispevkov usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najpozneje do 1. aprila v koledarskem letu.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!