Rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu po poplavah je podaljšan do 22.4.2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je za gospodarske subjekte, prizadete v poplavah v avgustu 2023, podaljšalo rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu za en mesec, in sicer do ponedeljka, 22. 2. 2024.

Ministrstvo je podaljšalo rok z namenom, da prizadetim gospodarskim subjektom omogoči dovolj časa za pridobitev ustreznih uradnih dokazil škode. Prizadeta podjetja morajo namreč za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti cenilna poročila. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register je dostopen na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo),
  • sodni cenilci (register je dostopen na spletni strani Ministrstva za pravosodje),
  • zavarovalniški cenilci (praviloma, če so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani).

Za škodo nastalo zaradi izpada prihodka zadoščajo zahtevani računovodski podatki o dodani vrednosti.

Več informacij na spletni strani MGTŠ.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!