Objavljena odločba Ustavnega sodišča glede ustavnosti posameznih določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V Uradnem listu RS, št. 30/2024 z dne 5.4.2024, je bila objavljena Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter drugi odstavek te zakonske določbe v delu, v katerem se nanaša na prepoved zaposlovanja in dela tujcev pri delodajalcu oziroma naročniku dela, ki je bil pravnomočno oglobljen za prekršek, nista v neskladju z Ustavo.

Na ustavno sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po katerih delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa, ne smejo zaposlovati tujcev, vložil Državni svet pomladi 2022, ker naj bi šlo za poseg v svobodo dela in pravico do svobodne gospodarske pobude  ter da ureditve po katerih delodajalec, ki je pravnomočno oglobljen za nekatere prekrške, v obdobju enega, dveh ali petih let od pravnomočnosti izreka globe za prekršek ne sme zaposlovati tujcev, vodijo v nerazumno in nesorazmerno prepoved zaposlovanja tujcev.

Ustavno sodišče je z Ustavno odločbo opr. U-I-130/22-11 z dne 21.3.2024 odločilo, da posamezne določbe zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po katerih delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa in ne smejo zaposlovati tujcev, niso v neskladju z ustavo.

Iz obrazložitve odločbe med drugim izhaja, da je prepoved zaposlovanja tujcev v teh primerih razumeti kot ukrep, ki naj spodbuja gospodarske subjekte k spoštovanju predpisov, izpodbijana ureditev ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude, prav tako svoboda dela ne zagotavlja pravice do zaposlitve pri točno izbranem delodajalcu. Izpodbijani ukrep je časovno omejen in tudi ne pomeni prepovedi zaposlovanja vseh delavcev. Z izpodbijano ureditvijo se, glede na obrazložitev Ustavnega sodišča, zasleduje javna korist, prav tako naj bi bil poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!