Objavljeno novo Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je 2. 4. 2024 objavil novo »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«.

Ključni namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, k pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 2.000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Vključujejo se lahko osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 29 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti.

Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev. Mesečna subvencija se zviša za 70 evrov v primeru, da delodajalec osebo vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Oddaja ponudb: Elektronsko od 8. 4. 2024 do porabe sredstev, najdlje do 3. 11. 2024.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije se nahajajo na spletni strani ZRSZ tukaj.

Vir: SPIRIT, ZRSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!