Sprejeta uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud

Vlada je sprejela Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, s katero želi zagotoviti skladnost nacionalnih pravil o dodeljevanju pomoči z evropskimi pravili o državni pomoči.

Uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij.

Spremembe nekaterih določb Uredbe 651/2014/EU zahtevajo uskladitev Zakona o spodbujanju investicij in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

V Uredbi o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo je po novem za malo ali srednje veliko gospodarsko družbo za sofinanciranje upravičenih 100 % stroškov neopredmetenih sredstev.

Na novo je zapisano, da se kot upravičeni stroški ne štejejo stroški, povezani z nakupom osnovnih sredstev, s katerimi se nadomesti obstoječa osnovna sredstva, ter stroški, povezani s pridobitvijo delnic ali poslovnega deleža gospodarske družbe. Investicija v primeru že ustanovljene oz. delujoče gospodarske družbe pomeni širitev zmogljivosti te obstoječe gospodarske družbe.

Zvišuje se zgornja meja, do katere spodbude v obliki regionalne pomoči ni treba individualno priglasiti Evropski komisiji, in sicer na 110 mio evrov (do zdaj 100 mio evrov). Tako se bo dvignil tudi najvišji možni znesek pomoči oz. spodbude z zdajšnjih 22,5 mio evrov na 24,75 mio evrov.

Kot del enotne investicije, ki jo je začela ista gospodarska družba (na ravni skupine) v treh letih od datuma začetka izvajanja investicije pri drugi investiciji, se bo po novem štela zgolj vsaka investicija v zvezi z enako ali podobno dejavnostjo (prej katerakoli, tudi če ni bila povezana z enako ali podobno dejavnostjo).

Zvišuje se tudi zgornja meja, do katere spodbude v obliki pomoči za mala in srednje velika podjetja ni treba individualno priglasiti Evropski komisiji, in sicer na 8,25 mio evrov (do zdaj 7,5 mio evrov).

Vir: MGTŠ

Kategorije: Novice

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!