Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 43 z dne 24. 5. 2024, je bil objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

Aneks na novo določa odstotke dodatka za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se uvede s 1. 1. 2025. Odstotki dodatkov se spreminjajo za vsako leto dopolnjene delovne dobe pri delodajalcu za delavca, ki ima s tem delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od vključno 1. 7. 2024 dalje.

Dodan je nov, 60.a člen, ki določa, da je delavec zaradi znižanja odstotka dodatka za delovno dobo v letu 2025 in dalje v primeru opravljanja enakega dela v enakih pogojih in ob doseganju enakih rezultatov dela, upravičen najmanj do enake mesečne plače za 174 ur kot jo je prejel zadnji mesec pred znižanjem odstotka dodatka za delovno dobo.

Z aneksom so v Tarifni prilogi določeni novi zneski najnižjih osnovnih plač od 1. 7. 2024, z vsakim 1. januarjem do leta 2028 pa so določeni povišani zneski najnižjih osnovnih plač.

Aneks določa tudi nove zneske povračil stroškov prehrane in prevoza na delo ter nove zneske regresa za letni dopust 2024 in 2025 ter zneske solidarnostne pomoči.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!