Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 36/2024 z dne 29. 4. 2024 je bil objavljen Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (v nadaljevanju: dodatek).

Dodatek po novem določa, da pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu (prej 24 mesecev).

Iz Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije se z dodatkom črta omejitev višine letnega dopusta in določba, da so vsi zneski v tej pogodbi določeni v bruto zneskih.

V zvezi z regresom za letni dopust, dodatek določa, da se višina regresa za letni dopust določi s tarifno prilogo in se izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Dodatek je začel veljati in se uporabljati s 30. 4. 2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!