Dodatno pojasnilo ZRSZ delodajalcem, ki so izvajalci in naročniki čezmejnih storitev s tujci iz tretjih držav

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je na svoji spletni strani objavilo dodatno pojasnilo za delodajalce, ki so izvajalci in naročniki čezmejnih storitev s tujci iz tretjih držav. Tujec, ki je kot državljan tretje države zaposlen pri delodajalcu s sedežem izven Slovenije in je za omejen čas napoten na delo v Slovenijo zaradi čezmejnih storitev, mora pridobiti enotno dovoljenje za napotenega delavca (po Zakonu o tujcih, ZTuj-2, 45. člen).

To velja tudi, kadar se za takšnega delavca ne uporablja določil Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, 5. člen) in za izdajo enotnega dovoljenja ni potrebno soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Obveznost pridobitve enotnega dovoljenja velja tudi za tujce iz tretjih držav, ki so zaposleni pri delodajalcih s sedežem v drugi državi EU, pa jih slednji napotijo na delo v Slovenijo zaradi izvajanja čezmejnih storitev, pri katerih za izdajo enotnega dovoljenja ni potrebno soglasje ZRSZ (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 18. točka).

Ministrstvo za notranje zadeve ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta skupaj določila kategorije tujcev (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek), ki za kratkotrajno, časovno omejeno izvajanje storitev – do 90 dni v zadnjih 180 dneh – ne potrebujejo enotnega dovoljenja za napotene delavce (po ZTuj-2, 45. člen) ali za prebivanje in delo (po ZTuj-2, 37. člen).

To pomeni, da dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ni potrebno za:

  • tujce, ki izvajajo interventne storitve, pri katerih je nemudoma treba zagotoviti storitve tuje pravne osebe ali ustrezno usposobljenega tujca zaradi reševanja življenj, preprečitve ogrožanja zdravja prebivalstva ali zaradi odprave ali preprečitve gospodarske škode, ki je posledica naravne nesreče (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 6. točka),
  • tujce, ki so člani posadke ladij ali letal ali opravljajo tranzitne prevoze v cestnem ali železniškem prometu (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 7. točka),
  • tujce, ki so poslovni obiskovalci (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 9. točka),
  • tujce, ki sodelujejo kot predavatelji na organiziranih strokovnih srečanjih ali so njihovo spremljevalnotehnično osebje, ter tujce, ki opravljajo začasno raziskovalno delo (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 10. točka),
  • tujce, ki so turistični vodniki ali spremljevalci in na območju Slovenije spremljajo ali vodijo goste ali skupine gostov iz tujine (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 15. točka),
  • tujce, ki opravljajo dela postavljanja, opremljanja in razstavljanja opreme ali predmetov na sejemskih ali razstavnih prireditvah v Sloveniji (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 16. točka),
  • tujce, ki izvajajo cirkuške predstave, delajo v gostujočih zabaviščnih parkih in podobno (ZZSDT, 5. člen, 2. odstavek, 17. točka).

 Dovoljenje za prebivanje ravno tako ni potrebno za:

  • tujce, ki izvajajo kratkotrajne storitve izvajalcev iz tretjih držav na področju dobave blaga in servisiranja (ZZSDT, 36. člen),
  • tujce, ki izvajajo kratkotrajne storitve zastopnika (ZZSDT, 37. člen).

V vseh drugih situacijah morajo tujci iz tretjih držav, ki jih njihov delodajalec s sedežem izven Slovenije napoti na delo v Slovenijo zaradi izvajanja čezmejnih storitev, pridobiti enotno dovoljenje za napotenega delavca po Zakonu o tujcih (ZTuj-2, 45. člen).

Povezava do novice se nahaja tukaj.

Vir: ZRSZ

Kategorije: A-Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!