Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko – Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 – 2027

V Uradnem listu RS št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024 je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko – Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 – 2027 – SPP produktivne naložbe.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest.

Namen javnega razpisa: gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: SAŠA premogovna regija) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
  • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
  • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
  • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa

Razpisana vrednost javnega razpisa znaša največ 68.700.000,00 EUR, pri čemer gre za namensko podporo za sofinanciranje v postopku javnega razpisa izbranih operacij prijaviteljev.

  • Premogovna regija Zasavje

Za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji Zasavje je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 15.720.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 10.480.000 EUR.

  • SAŠA premogovna regija

Za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji SAŠA je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 12.750.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29.750.000 EUR.

Roki za prijavo:

  • rok za oddajo vlog je 1. 7. 2024,
  • rok za oddajo vlog je 2. 12. 2024.

V kolikor bodo vsa razpoložljiva sredstva porabljena že v okviru prvega roka za oddajo vlog, se drugi rok za oddajo vlog prekliče, kar agencija objavi v Uradnem listu RS.

Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije (Uredba GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vir: SPIRIT

Kategorije: Razpisi

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!