Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 21. 6. 2024, je bil objavljen Aneks številka 4 h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, s katerim se spreminja časovna veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in sicer se veljavnost pogodbe podaljša za dve leti t.j. do 30. 6. 2026. Aneks določa, da se s tem dnem prenehajo uporabljati tudi določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe. Ne glede na to določbo, pa kolektivna pogodba preneha veljati naslednji dan po tem, ko je v Uradnem listu RS objavljen predpis, ki ureja oziroma določa, da mora biti višina najnižje osnovne plače za I. tarifni razred v kolektivnih pogodbah oziroma najnižja osnovna plača pri delodajalcu, določena najmanj v višini vsakokrat veljavne minimalne plače, oziroma, da se višina najnižjih osnovnih plač po kolektivnih pogodbah oziroma višina osnovnih plač pri delodajalcu veže na vsakokrat veljavno višino minimalne plače. S tem dnem se prenehajo uporabljati tudi določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.

Aneks je začel veljati z 20. 6. 2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!