Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 21. 6. 2024, je bil objavljen Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki na novo določa:

  • zneske dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden (nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo in delo na dela proste dneve po zakonu);
  • zneske najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred;
  • višino povračila stroškov za prehrano;
  • višino jubilejnih nagrad.

Aneks velja z 21. 6. 2024, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!