Javni poziv V3 – Vavčer za pridobitev certifikatov

 V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 21. 6. 2024 je Slovenski podjetniški sklad razpisal Javni poziv V3 – Vavčer za pridobitev certifikatov. 

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k:

  • pridobitvi certifikatov oz. k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev
  • vzdrževanju/obnovi certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve

s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oz. izdelkov.

Upravičeni stroški

  • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
  • Stroški nakupa standarda
  • Stroški prve pridobitve, vzdrževanja in obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih /evropskih /enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS)
  • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino

Višina financiranja

  • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
  • Najnižja subvencija: 1.000,00 EUR
  • Najvišja subvencija: 9.999,99 EUR

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Sofinanciranje je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2024. MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2028.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028. 

Dodatne informacije in pozivno dokumentacijo najdete tukaj.

Vir: SPS

Kategorije: Razpisi

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!