Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024

V Uradnem listu RS, št. 44 z dne 31. 5. 2024 je Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila Javni razpis  za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 – JR INVEST2024-NOO.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, skupaj z zagotavljanjem trajnosti in razogljičenja ter digitalizacije poslovanja. Med cilji so tudi višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, pa tudi enakomernejša regijska porazdelitev investicij. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti:

  • od 1 do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • od 0,5 do 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
  • od 0,5 do 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 evrov. Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog je 26. 8. 2024, do 12. ure. 

Več o javnem razpisu tukaj.

Vir: SPIRIT

Kategorije: Razpisi

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!