DialogeM – Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu

 

Projekt DialogeM je bil odobren na javnem razpisu v okviru institucionalne in administrativne usposobljenosti, spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Izvajanje projekta je potekalo od 1. julija 2009 do 16. maja 2011.

Naročnik projekta: Ministrstvo za javno upravo

Upravičenca projekta:
Projekt je vodil in izvajal ZDOPS (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije).

Izvedene aktivnosti:
V sklopu projekta DialogeM so se izvajale aktivnosti za izboljšanje institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS. Povečalo se je število aktivnosti s članstvom, izboljšalo se je njihovo znanje o pomembnosti socialnega dialoga, kot pogoja za družbeni in gospodarski razvoj.

V sklopu projekta smo:

  • spoznali dobre prakse iz različnih držav z uspešno izmenjevo stališč, tako med člani, kakor tudi med člani in funkcionarji združenja.
  • izvedli 20 delavnic z 233 udeleženci,
  • izdali 4 publikacije,
  • organizirali 9 posvetov,
  • izdelali 3 analize,
  • izdali 1 zbornik,
  • imeli 4 novinarske konference z dobrim odzivom v medijih ter
  • izdali 8 elektronskih novic.
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!