V DialogPlus e-Učilnici lahko izbirate med ogledom 45 (krajših) brezplačnih e-seminarjev razvrščenih v 6 vsebinskih tematikah.
Za vsak e-seminar je na voljo tudi predstavitveni dokument, katerega lahko za nadaljnjo uporabo prenesete na vaš računalnik.

Varnost in zdravje pri delu

Prilagoditev delovnega mesta v sklopu poklicne rehabilitacije
▶️ Video I 📰 PDF

Najpogostejše kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu
▶️ Video I 📰 PDF

Varno delo na gradbišču
▶️ Video I 📰 PDF

Varno delo z delovno opremo
▶️ Video I 📰 PDF

Zagotavljanje in uporaba osebne varovalne opreme
▶️ Video I 📰 PDF

Osnove varnega dela z nevarnimi snovmi
▶️ Video I 📰 PDF

Interaktivna orodja za brezplačno izdelavo dokumentov
▶️ Video I 📰 PDF

Varnost in zdravje pri delu in Zakon o delovnih razmerjih
▶️ Video I 📰 PDF

Varnost in zdravje pri delu – splošno in Zakon o varnosti in zdravju pri delu
▶️ Video I 📰 PDF

OiRA

Obveščamo vas, da je EU OSHA razvil OiRA orodje COVID-19, slovenska verzija je brezplačno dostopna na  https://oiraproject.eu/oira-tools/si/covid-19/covid-19

Orodje je generalno za vse panoge, saj obravnava samo tveganja povezana s COVID-19 in je lahko delodajalcem priloga obstoječi zakonsko obvezni Izjavi o varnosti.

Seznam orodij OiRA za ostale panoge je objavljen na naslednji povezavi: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Orodje OiRA za ELEKTROINŠTALATERJE
▶️ Video I 📰 PDF

Orodje OiRA za SLIKOPLESKARJE, ČRKOSLIKARJE, FASADERJE
▶️ Video I 📰 PDF

Orodje OiRA za AVTOSERVISERJE
▶️ Video I 📰 PDF

Orodje OiRA za AVTOPREVOZNIKE
▶️ Video I 📰 PDF

Orodje OiRA za FRIZERJE
▶️ Video I 📰 PDF

Orodje OiRA za MIZARJE
▶️ Video I 📰 PDF

Predstavitev orodja OiRA
▶️ Video I 📰 PDF

Delovna razmerja

Ureditev zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji in izvajanje Sporazumov o zaposlovanju Srbija, BIH
▶️ Video

Spodbude za daljše ostajanje na delu
▶️ Video I 📰 PDF

Najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij
▶️ Video I 📰 PDF

Izzivi in pasti dela od doma 1. del – pasti dela od doma za sodelavce
▶️ Video I 📰 PDF

Izzivi in pasti dela od doma 2. del – pasti dela od doma za sodelavce
▶️ Video I 📰 PDF

Prenos vodenja podjetja
▶️ Video I 📰 PDF

Kako voditi in hraniti kadrovske evidence 1. del
▶️ Video I 📰 PDF

Kako voditi in hraniti kadrovske evidence 2. del
▶️ Video I 📰 PDF

Pogodba o zaposlitvi za določen čas
▶️ Video I 📰 PDF

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
▶️ Video I 📰 PDF

Kadrovske vsebine

Zaposlitveni razgovor 1. del
▶️ Video I 📰 PDF

Zaposlitveni razgovor 2. del
▶️ Video I 📰 PDF

Zaposlitveni razgovor 3. del
▶️ Video I 📰 PDF

Asertivna komunikacija v delovnem okolju
▶️ Video I 📰 PDF

Prepoznavanje in preprečevanje mobinga
▶️ Video I 📰 PDF

Pohvala in graja
▶️ Video I 📰 PDF

Konflikti v delovnem okolju
▶️ Video I 📰 PDF

Zaposlitveni razgovor 1. del – pravne podlage in izvedba postopka do sklenitve delovnega razmerja
▶️ Video I 📰 PDF

Objava prostega dela in zaposlitveni razgovor 2. del – praktična izvedba in napotki
▶️ Video I 📰 PDF

Mediacija

Delo Projektne enote IRSD na področju mirnega reševanja sporov na delovnem mestu
▶️ Video I 📰 PDF

Reševanje konfliktov v delovnem okolju s pomočjo mediacije
▶️ Video I 📰 PDF

Kaj je mediacija?
▶️ Video I 📰 PDF

Splošna načela mediacije in plačljivost mediacije
▶️ Video I 📰 PDF

Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih
▶️ Video I 📰 PDF

Posebnosti mediacije v delovnih sporih
▶️ Video I 📰 PDF

Mediacija v odškodninskih sporih
▶️ Video I 📰 PDF

Digitalizacija in malo gospodarstvo

Digitalizacija – Diktat kupca
▶️ Video I 📰 PDF

Digitalizacija – Izzivi za ponudnika
▶️ Video I 📰 PDF

Digitalizacija – Vseživljenjsko učenje
▶️ Video I 📰 PDF

Posvet delodajalcev ZDOPS

XX. Posvet delodajalcev, 26.3.2019, Ljubljana   I  📰 Program posveta

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!