Sodelovanje organizacij v projektu DialogPlus

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, Malgajeva 5, 1000 Ljubljana

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana

Inšpektorat RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana

Združenje za razvoj znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana

 

Delojemalski del projekta

SOPS – POVEZAVA

Več o OiRA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – POVEZAVA
MDDSZ Varnost in zdravje pri delu – POVEZAVA
Projekt ProZDRAV2 – POVEZAVA

Varnost in zdravje pri delu

ILO – POVEZAVA
Eurofond – POVEZAVA

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!