DigiSoc – Krepitev socialnega dialoga

DigiSoc je dvoletni mednarodni projekt 9 delodajalskih organizacij s statusom socialnega partnerja.

Splošni cilj projekta je vzpostaviti in okrepiti zmogljivosti nacionalnih socialnih partnerjev ter spodbuditi socialni dialog z vsebinami digitalizacije. Zmogljivost se nanaša tako na krepitev odnosov socialnih partnerjev z njihovimi člani, kot tudi krepitev vključevanja v socialni dialog na evropski ravni.

Specifični cilji projekta so:

 1. Izboljšanje kakovosti socialnega dialoga na medsektorski in sektorski ravni in implementacija okvirnega sporazuma o digitalizaciji v 7 državah: Slovenija, Romunija, Španija, Litva, Madžarska, Ciper in Italija. V ta namen bo izvedenih 7 seminarjev v vsaki državi.
 2. Vzpostavljena bo skupna spletna platforma, ki bo spremljala socialni dialog (direktive, analize o evropskem semestru in evropski zakonodaji, članki oz. stališči) na nacionalni ravni v 7 vključenih državah, hkrati pa tudi na evropski ravni.
 3. Krepitev zmogljivosti nacionalnih socialnih partnerjev za nadaljnji razvoj evropskega in nacionalnega socialnega dialoga (v in po kriznih razmerah) s pomočjo usposabljanj.

Prva obravnavana gradiva bodo:

Konzorcij združuje 8 partnerjev iz 7 držav EU in pridruženega partnerja SMEunited (združenje delodajalcev obrti in MSP na evropskem nivoju).

Partnerji projekta:

 1. CNIPMMR – Consiliul National al Intreprinderilor private Mici si Mijlocii din Romania Asociatie, Romunija
 2. ZDOPS – Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Slovenija
 3. PIMEC – Pimec Petita i Mitjana Empresa da Catalunya, Španija
 4. ALCCIC – Lietuvos Prekybos Pramones ir Amaturum Asociacija, Litva
 5. IPOSZ – Ipartestuletek Orszagos Szovetsege, Madžarska
 6. CCCI – Kypriakon Emborikon kai Biomichanikon Epiletirion, Ciper
 7. Confartigianato-Imprese, Italija
 8. CNA – Confederazione Nazionale del Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Italija

 Izvajanje projekta: od oktobra 2022 do novembra 2024

Brief information about DigiSoc Project: DIGISOC – Strenghtening of a Social dialogue

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!