Soglasje starša za opravljanje nočnega in nadurnega dela, dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče ter dela v prerazporejenem oziroma neenakomerno razporejenem delovnem času

v on 30 novembra, 2020
Excluding 22% tax

Choose Your Desired Option(s)

Excluding 22% tax

Opis test: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 185. členu prepoveduje odreditev nadurnega ali nočnega dela delavcu, ki neguje otroka, starega do 3 let. Prav tako delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Excluding 22% tax
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!