CENIK

Produkti in storitve v E-Trgovini so na voljo članom ZDOPS, kot tudi nečlanskim podjetjem in posameznikom.

Produkti (vzorci dokumentov) so razvrščeni po rubrikah. Izbran dokument gre v nakupovalno košarico s klikom na Nakup produkta iz te skupine, ki se nahaja na koncu posamezne rubrike.
Izbrani produkt dodajte v košarico, nadaljujte z nakupovanjem ali pa sledite navodilom za zaključek nakupa. Pri plačilu imate na voljo dve izbiri: po predplačilu ali plačilo s plačilnimi karticami.
Cene produktov in storitev so navedene v eurih in ne vsebujejo DDV (ZDOPS je DDV zavezanec).

Splošni pogoji spletne trgovine ZDOPS

 

ČLANI ZDOPS

izbrano članstvo (OSNOVNO, MEDIUM ali PREMIUM) vam omogoča določeno število brezplačnih prenosov dokumentov, nadaljnje pa s članskim popustom.
Člani s poravnano članarino, prenose dokumentov iz e-trgovine izvedete po naslednjih korakih:
1. korak: S klikom na gumb “Prijava” vpišite člansko številko in geslo. Izpiše se ime vašega podjetja, s tem je članski del portala dostopen.
2. korak: V e-trgovini izberete željeni dokument in nato kliknete na gumb »Prenos«.
3. korak: Preneseni dokument se bo shranil v članskem zavihku (rubrika “Prenosi”), kjer lahko tudi spremljate število vseh brezplačnih prenosov.

V primeru, da vam je članarina potekla, jo podaljšajte z obrazcem – klik na: “Podaljšanje članstva”. Po oddaji izpolnjenega obrazca boste prejeli podatke za plačilo članarine.

Za tehnično pomoč ali dodatne informacije o produktih in storitvah nas lahko pokličite na 01 5830 572 ali pišete na info@zdops.si.

POGODBE

ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (dopolnjeno ZDR-1D) 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (dopolnjeno ZDR-1D) 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnjeno ZDR-1D) 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (dopolnjeno ZDR-1D) 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o avtorskem delu 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o izobraževanju ob delu 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o funkcionalnem izobraževanju 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o štipendiranju 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o poslovodenju s posameznikom 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o prokuri 50€ 35€ 25€ 15€
Podjemna pogodba 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev 50€ 35€ 25€ 15€
Pogodba o zaposlitvi z vodilnim delavcem za (ne)določen čas – NOVO 50€ 35€ 25€ 15€

POGODBE

 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas: 50€
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas: 50€
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: 50€
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu: 50€
 • Pogodba o avtorskem delu: 50€
 • Pogodba o izobraževanju ob delu: 50€
 • Pogodba o funkcionalnem izobraževanju: 50€
 • Pogodba o štipendiranju: 50€
 • Pogodba o poslovodenju s posameznikom: 50€
 • Pogodba o prokuri: 50€
 • Podjemna pogodba: 50€
 • Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev: 50€
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas: 35€
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas: 35€
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: 35€
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu: 35€
 • Pogodba o avtorskem delu: 35€
 • Pogodba o izobraževanju ob delu: 35€
 • Pogodba o funkcionalnem izobraževanju: 35€
 • Pogodba o štipendiranju: 35€
 • Pogodba o poslovodenju s posameznikom: 35€
 • Pogodba o prokuri: 35€
 • Podjemna pogodba: 35€
 • Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev: 35€
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas: 25€
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas: 25€
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: 25€
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu: 25€
 • Pogodba o avtorskem delu: 25€
 • Pogodba o izobraževanju ob delu: 25€
 • Pogodba o funkcionalnem izobraževanju: 25€
 • Pogodba o štipendiranju: 25€
 • Pogodba o poslovodenju s posameznikom: 25€
 • Pogodba o prokuri: 25€
 • Podjemna pogodba: 25€
 • Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev: 25€
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas: 15€
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas: 15€
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: 15€
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu: 15€
 • Pogodba o avtorskem delu: 15€
 • Pogodba o izobraževanju ob delu: 15€
 • Pogodba o funkcionalnem izobraževanju: 15€
 • Pogodba o štipendiranju: 15€
 • Pogodba o poslovodenju s posameznikom: 15€
 • Pogodba o prokuri: 15€
 • Podjemna pogodba: 15€
 • Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev: 15€

ODPOVEDI

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi 40€ 28€ 20€ 12€
Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi iz razloga upokojitve 40€ 28€ 20€ 12€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Obvestilo sindikatu – poslovni razlog 20€ 14€ 10€ 6€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 90€ 63€ 45€ 27€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 90€ 63€ 45€ 27€
Dogovor o skrajšanju odpovednega roka in denarnem povračilu 40€ 28€ 20€ 12€
Dogovor o sorazmernem delu odpravnine – poslovni razlog 40€ 28€ 20€ 12€
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Vabilo na zagovor in pisna seznanitev z razlogom nesposobnosti 60€ 42€ 30€ 18€
Obvestilu sindikatu – razlog nesposobnosti 20€ 14€ 10€ 6€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti 90€ 63€ 45€ 27€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 90€ 63€ 45€ 27€
Dogovor o sorazmernem delu odpravnine – razlog nesposobnosti 40€ 28€ 20€ 12€
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi (dopolnjeno ZDR-1D) 40€ 28€ 20€ 12€
Vabilo na zagovor in pisna seznanitev s kršitvami 60€ 42€ 30€ 18€
Obvestilu sindikatu – krivdni razlog 20€ 14€ 10€ 6€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga 90€ 63€ 45€ 27€
Prepoved opravljanja dela – redna krivdna odpoved 50€ 35€ 25€ 15€
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Ocena poskusnega dela delavca 20€ 14€ 10€ 6€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – neuspešno opravljeno poskusno delo 90€ 63€ 45€ 27€

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Obvestilo sindikatu – izredna odpoved 20€ 14€ 10€ 6€
Vabilo na zagovor in pisna seznanitev s kršitvami – izredna odpoved 60€ 42€ 30€ 18€
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 90€ 63€ 45€ 27€
Prepoved opravljanja dela – izredna odpoved 50€ 35€ 25€ 15€

Vzorci po nastanku INVALIDNOSTI DELAVCA

ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Pisna izjava delodajalca za ZPIZ tekom invalidskega postopka ter Obvezne določbe v pogodbi o zaposlitvi po nastanku invalidnosti (2 dokumenta) 40€ 28€ 20€ 12€
Sklep invalidu o čakanju na delo 20€ 14€ 10€ 6€
Poizvedba o možnosti prezaposlitve v invalidsko podjetje 20€ 14€ 10€ 6€
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 110€ 77€ 55€ 33€
Izjava delodajalca in obvestilo delavcu o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti 60€ 42€ 30€ 18€
Izjava delodajalca in obvestilo delavcu o odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga 60€ 42€ 30€ 18€
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razloga invalidnosti 110€ 77€ 55€ 33€
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga 110€ 77€ 55€ 33€

DRUGI VZORCI

ZDOPS produkt
Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Letni razpored delovnega časa 20€ 14€ 10€ 6€
Evidenca o izrabi delovnega časa po noveli ZEPDSV 20€ 14€ 10€ 6€
Sklep o odobritvi (ne)plačane odstotnosti z dela 20€ 14€ 10€ 6€
Sporazum o izplačilu denarnega nadomestila za neizrabljen del letnega dopusta 20€ 14€ 10€ 6€
Obvestilo delavcu o začasni nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga in čakanju na delo (138. čl. ZDR-1) 20€ 14€ 10€ 6€
Sklep o izplačilu odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za določen čas 20€ 14€ 10€ 6€
Sklep o suspenzu pogodbe o zaposlitvi zaradi pripora 50€ 35€ 25€ 15€
Obvestilo delavcu o prenosu dejavnosti 20€ 14€ 10€ 6€
Poziv delavcu na plačilo 20€ 14€ 10€ 6€
Upravna izplačilna prepoved 20€ 14€ 10€ 6€
Aneks k pogodbi o zaposlitvi – splošen 20€ 14€ 10€ 6€
Aneks k pogodbi o zaposlitvi – krajši delovni čas iz razloga starševstva 50€ 35€ 25€ 15€
Soglasje starejšega delavca za opravljanje nočnega in nadurnega dela, dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče ter dela v prerazporejenem oziroma neenakomerno razporejenem delovnem času 50€ 35€ 25€ 15€
Soglasje starša za opravljanje nočnega in nadurnega dela, dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče ter dela v prerazporejenem oziroma neenakomerno razporejenem delovnem času 50€ 35€ 25€ 15€
Sporazum o odplačilu odškodnine/terjatve delavca 40€ 28€ 20€ 12€
Pravilnik o delovnih razmerjih – sprememba zaradi davčne uredbe (verzija od 9.2022)
90€ 30€ 30€ 30€
Priročnik delovnopravnih vsebin: Delodajalci v obrti in podjetništvu sprašujejo 0€ 0€ 0€ 0€
Sklep o izplačilu jubilejne nagrade – primer KPOP 20€ 14€ 10€ 6€
Sklep o izplačilu odpravnine ob upokojitvi 20€ 14€ 10€ 6€

ZDOPS storitve

ZDOPS storitve Nečlani OSNOVNO
MEDIUM
PREMIUM
Dokup 3 krajših (po)svetovanj za člane ZDOPS s področja delovnopravne zakonodaje in trga dela ✖️ 50€ 50€ 50€
Svetovanje za nečlane s področja invalidnosti delavca (do 30 min) 50€ po pogojih članstva po pogojih članstva po pogojih članstva
B2B – oglaševanje na spletnem portalu zdops.si cena po ponudbi cena po ponudbi cena po ponudbi cena po ponudbi
B2B – posredovanje oglasa s posebnim e-obvestilom cena po ponudbi cena po ponudbi cena po ponudbi cena po ponudbi

Cenik velja od 1.10.2022.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!