Kdaj in na kakšen način se vlagajo prijave delavcev v obvezna socialna zavarovanja?

Ali je mogoče skleniti pogodbo o zaposlitvi brez javne objave?

Ali lahko tudi delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kaj se vodi v Evidenci o stroških dela?

Kaj se vodi v Evidenci o zaposlenih delavcih?

Kaj se vodi v Evidenci o izrabi delovnega časa?

Kaj se vodi v Evidenci o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu?

Kakšna pravna sredstva ima delodajalec zoper odločbo o invalidnosti?

Katere kadrovske evidence mora voditi delodajalec in za koga?

Kakšen je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti?

Je pri postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga kakšna posebnost v primerjavi z razlogom invalidnosti?

Kaj pomeni za delodajalca kvotni sistem zaposlovanja invalidov?

Kako poteka postopek pred Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kako postopati v primeru, ko je delavec invalid ob poteku odpovednega roka v bolniškem staležu?

Katere dodatne pravice pripadajo delavcu invalidu v delovnem razmerju?

Kakšne so obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razloga invalidnosti ali poslovnega razloga?

Na kaj mora biti delodajalec pozoren, pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi po nastanku invalidnosti delavca?

Kakšne možnosti ima delodajalec po nastanku invalidnosti delavca?

Kako postopati pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki je hkrati tudi starejši delavec?

Delavcu, ki je v bolniški, čez teden dni poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Ali ga lahko odjavimo ob poteku pogodbe?

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!