Priložnost za oškodovance v gospodarstvu, ki še niso oddali ocene škode in možnost izplačila predplačila

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je na pobudo gospodarstva objavilo poziv za oddajo ocene škode za oškodovance v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih, ki do 20. septembra 2023 niso oddali ocene škode. Oceno škode na strojih in opremi, zalogah in škodo zaradi izpada prihodka lahko oškodovanci pošljejo na poenostavljenem obrazcu za oceno škode v gospodarstvu, ki vsebuje tudi vlogo za dodelitev predplačila najkasneje do vključno petka, 1. decembra 2023.

Hkrati ministrstvo obvešča oškodovance v gospodarstvu, ki so oceno škode že oddali do 20. septembra 2023 in še niso prejeli predplačila, da lahko oddajo vlogo za dodelitev predplačila. Gre za predplačilo na podlagi ocene škode, ki so jo na ministrstvo že poslali. Vlogo je potrebno poslati najkasneje do vključno petka, 1. decembra 2023.

Podrobnejše informacije, obrazec za oddajo vloge in navodila se nahajajo tukaj.

Vir: MGTŠ

Vabilo na spletni seminar “Novosti in spremembe Zakona o delovnih razmerjih” – 20.11.2023

S 16. novembrom 2023 začne veljati večina določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), tako za javni kot zasebni sektor. Nanašajo se na prenos direktiv EU 2019/1152 in 2019/1158 in še na nekatere druge spremembe, ki so posledica uresničitve koalicijskih zavez.

ZDR-1 je osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. ZDR-1D uveljavlja nove pravice, pravila in določbe, ki jih morajo poznati tako delodajalci kot delavci.

Zato se nam pridružite v ponedeljek, 20.11.2023 ob 13. uri na spletnem seminarju “Novosti in spremembe zakona o delovnih razmerjih“, na katerem bo novosti in spremembe predstavila priznana pravnica z delovnopravnega področja mag. Nina Scortegagna Kavčnik po naslednjem programu:

 • Nova pravica – oskrbovalski dopust
 • Nove pravice za žrtve nasilja v družini
 • Nova pravica do odklopa
 • Nova pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 • Nova pravila pri pisnem opozorilu pred krivdno odpovedjo
 • Nova pravila glede trajanja poskusnega dela pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas
 • Predlog delavca za opravljanje dela na domu
 • Predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela
 • Nove obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi (tudi pri opravljanju dela v tujini)
 • Subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu
 • Daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta
 • Višje nadomestilo plače agencijskemu delavcu za čas, ko ne dela
 • Dopolnitev neutemeljenih odpovednih razlogov
 • Dopolnitev izrednih odpovednih razlogov zaradi kršitev na strani delodajalca
 • Nova pravila zadržanja učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev
 • Nova opredelitev dneva odjave pri uporabi 116/3 ZDR-1
 • Nova pravila pri obravnavi predloga delavca za drugačno razporeditev delovnega časa
 • Krajši dopusten delovni čas otrok, mlajših od 15 let

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Trajanje: 1 ura

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111 € + 22% DDV = 135,42 €
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70 € + 22% DDV= 94,79 €

MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50 € + 22% DDV = 67,71 €

PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popustom) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:

Kotizacija se poravna najkasneje do petka, 17.11.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:

Prijava je obvezna do najkasneje petka, 17.11.2023 preko e-prijavnice:

https://forms.gle/uUMCR8jHmM45TSiX8

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, kot je:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (velja od 1. 5. 2023 dalje),
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium.
 • (o članstvu in pristopno izjavo najdete na povezavi TU.                                                                                                                                                                                                                                            Vljudno vabljeni.

Objavljen javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

V Uradnem listu RS št. 106/2023 z dne 23.10.2023 je bil objavljen Javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023, ki ga izvaja Javni sklad RS za podjetništvo.

Namen razpisa:

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita (možnost oddaje ene vloge)

Pogoji za kandidiranje:

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah / prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija/
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 04.08.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki in način oddaje vloge:

 • 11.2023 do 14.00 ure
 • 12.2023 do 14.00 ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev

Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija se nahaja tukaj.

Vir: SPS

Delovnopravni in davčni vidik izplačila dela plače za delovno in poslovno uspešnost – spletni seminar

Delovna in poslovna uspešnost sta del plače, če za to izpolnjujeta pogoje. Če sta del plače, se tudi vštevata v osnovo, ki šteje v izračun nadomestila plače. Naučili se bomo, kako in kje mora delodajalec določili delovno uspešnost. Odgovorili bomo na vprašanje, v katerih primerih je dovoljen obračun negativne delovne uspešnosti (destimulacije). Glede poslovne uspešnosti pa si bomo pogledali, kaj pomeni, če je del plače in kaj, če jo delodajalec izplača enkrat letno. Razdelali bomo tudi pravila o tem, kdaj je del plače za poslovno uspešnost lahko ugodneje davčno obravnavan in kdaj lahko iz nje izključimo poslovodje. Ne bomo pozabili tudi na omejitve po interventni zakonodaji.

Kdaj: ponedeljek, 23.10.2023 s pričetkom ob 9.00 uri

Vsebina:

 • delovna (ne)uspešnost
 • razmerje med osnovno plačo in delovno uspešnostjo (stimulacijo)
 • kdaj je delavec upravičen do stimulacije
 • jo mora delodajalec nujno izplačevati
 • jo delodajalec lahko izplačuje brez vnaprej izdelanih kriterijev
 • merila za delovno uspešnost
 • kje mora biti izplačilo dela plače za delovno uspešnost določeno (v pogodbi o zaposlitvi, splošnem aktu delodajalca, kolektivni pogodbi, …)
 • ali so delavci ov preseganju pričakovanih delovnih rezultatov vedno upravičeni do izplačila dela plače za delovno uspešnost
 • določanje višine v % ali nominalno
 • ali se obračunava le od efektivno oddelanih ur
 • ali je del plače za delovno uspešnost lahko večji od osnovne plače
 • pravilen prikaz na plačilni listi
 • delovna uspešnost v povezavi z minimalno plačo
 • način izplačila (v denarju, naravi, …)
 • kdaj lahko delodajalec delavcu obračuna delovno neuspešnost (destimulacijo)
 • kje mora biti določena, da mu jo lahko zakonito obračuna
 • koliko največ lahko znaša
 • ali lahko delavec zaradi obračuna destimulacije prejme plačo, nižjo od minimalne
 • ali delodajalec lahko obračunava destimulacijo, če mu to omogoča kolektivna pogodba dejavnosti, ki ga zavezuje
 • merila za destimulacijo
 • kaj je zaradi obračuna destimualcije osnova za obračun dodatkov
 • ali je dovoljen obračun destimulacije delavcu zaradi slabih poslovnih rezultatov podjetja
 • poslovna uspešnost
 • nova sodna praksa glede kriterija efektivne prisotnosti
 • mesečno in enkrat letno izplačilo
 • način izplačila (v denarju, naravi, …)
 • pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost, ki je ugodneje davčno obravnavan (44. člen ZDoh-2)
 • kakšna morajo biti merila v primeru, da jih delodajalec določi v splošnem aktu ali pa so določena (ali je podlaga za njihovo določanje) v kolektivni pogodbi
 • kdaj se del plače za poslovno uspešnost všteva v osnovo, ki šteje za nadomestilo plače
 • merila za poslovno uspešnost (odločbe Zagovornika načela enakosti in sodba Upravnega sodišča)
 • primer pravilnika za določitev dela plače za poslovno uspešnost.
 • odgovori na vprašanja udeležencev

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Trajanje: 3 šolske ure

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik – specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111€ + 22% DDV = 135,42€
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70€ + 22% DDV= 94,79€

MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50€ + 22% DDV = 67,71€

PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popustom) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:

Kotizacija se poravna najkasneje do 20.10.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:

Prijava je obvezna do najkasneje četrtka, 19. 10. 2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/ySCggP36TaEmxd9XA

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, kot je:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (velja od 1. 5. 2023 dalje),
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium (o članstvu in pristopno izjavo najdete na povezavi TU.

FURS obvešča, da je na voljo izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. avgusta 2023, je prinesel denarno pomoč za samozaposlene. Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in ji bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022.

FURS tudi opozarja, da je kot pogoj za izplačilo določeno, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči je odvisna od posamezne kategorije upravičencev, in sicer znaša:

 • 1.200 evrov na mesec za samozaposlene;
 •   760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
 • 1.020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Izjavo za izplačilo bo potrebno oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Obrazec “NF–NarNesrece” mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložen do 31. januarja 2024. Obrazec “NF–NarNesrece” je dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na TRR 10. oktobra 2023,
 • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na TRR 10. novembra 2023,
 • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na TRR 10. decembra 2023.
 • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na TRR 10. januarja 2024.
 • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na TRR 10. februarja 2024.

Na spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o denarni pomoči za samozaposlene. Podrobnejše informacije pa so objavljene tudi med pogostimi vprašanji in odgovori.

Vir: FURS

Vabilo na spletni seminar “Delovnopravni vidik obračuna plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stroškov”

Plača je eden izmed temeljnih institutov v delovnem pravu. Način obračuna plače, način določanja višine dodatkov, povračil stroškov v zvezi z delom in način izračunavanja nadomestila in njegova višina pa mora biti znana tudi kadrovikom in pravnikom, ki se ukvarjajo z delovnimi razmerji. V prvi vrste gre pri teh institutih za delovnopravno vprašanje in določanje pravic delavcev, ki temeljijo na delovnopravnih predpisih. Šele nato sledi davčni vidik teh pravic. Pogledali si bomo, kako se obračuna minimalna plača in kaj pomeni minimalna osnova za obračun prispevkov. Pomembno poglavje predstavlja tudi obračunavanje dodatkov. Od katere osnove se obračunajo in kje je določena višina dodatkov? Pomembni sestavini plače sta tudi delovna in poslovna uspešnost. Med njima je pomembna razlika. Pomemben del časa bomo posvetili tudi povračilu stroškov (dnevnice, malica, prevoz na delo) in obračunavanju nadomestil plače v breme delodajalca in ZZZS.

Kdaj: sreda, 20.9.2023 s pričetkom ob 9.00 uri

Vsebina:

 • Plača:
 • pojem plače in osnovne plače,
 • sestavine mesečne plače,
 • višine in vrste prispevkov delavca in delodajalca na plačo,
 • rok izplačila plače,
 • način izplačila plače – denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini, …
 • kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in določbe ZIZ,
 • določanje višine plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.
 • Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje kriterijev.
 • Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob koncu leta.
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – razmejitev med delovnopravno pravico in davčno obravnavo.
 • Dodatki:
 • dodatki določeni v ZDR-1,
 • dodatki določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
 • dodatki določeni v pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca,
 • določanje višine dodatkov,
 • koliko je min in koliko max dodatka,
 • od katere osnove se dodatek obračunava,
 • kateri dodatki se med seboj izključujejo,
 • dodatek za delovno dobo – določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom, ali se obračunava tudi od nadomestila plače.
 • Minimalna plača:
 • višina minimalne plače,
 • minimalna osnova za obračun prispevkov,
 • doplačilo do minimalne plače in ali je del plače,
 • kaj je osnova za obračun dodatkov,
 • kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti,
 • kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo.
 • Povračilo stroškov v zvezi z delom:
 • prevoz na delo: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, način obračuna mesečnega povračila v primeru odsotnosti delavca, delo od doma,
 • regres za prehrano: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, delo od doma,
 • dnevnice za službeno pot doma in v tujino: rok izplačila, kje je določena višina, kako se šteje čas, kakšna je višina neobdavčenega izplačila.
 • Nadomestilo plače:
 • katera nadomestila plače so v breme delodajalca in katera v breme ZZZS ali drugih izplačevalcev,
 • način izračunavanja osnove za nadomestilo,
 • kaj se všteva v osnovo za nadomestilo, če bremeni delodajalca in kaj, če je v breme ZZZS,
 • kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca,
 • kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal,
 • zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
 • zaradi katerih razlogov delavca le-temu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
 • ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače.

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Trajanje: 3 šolske ure

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik,specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111 € + 22% DDV = 135,42 €
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70 € + 22% DDV= 94,79 €

MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50 € + 22% DDV = 67,71 €

PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popustom) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:

Kotizacija se poravna najkasneje do 18.9.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:

Prijava je obvezna do najkasneje petka, 15. 9. 2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/5rEeepUKDHE6pkHH7

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, kot je:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (velja od 1. 5. 2023 dalje),
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium (o članstvu in pristopno izjavo najdete na tej povezavi.

Omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

Skladno z napovedjo, je od 17.8.2023 na Portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile ali začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel veljati 11.8.2023, delodajalcem omogoča tudi uveljavljanje povračila nadomestila plače za višjo silo zaradi posledic poplav in za začasno čakanje na delo. Oba ukrepa veljata od 3.8.2023.

Zaradi odprave posledic poplav iz avgusta 2023 lahko delodajalci uveljavljajo tako višjo silo kot čakanje na delo, saj je delo lahko onemogočeno tudi iz obeh razlogov.

Na primer:

 • Višja sila je nastala na strani zaposlenega, ker ni mogel priti na delo zaradi neprevozne ceste, plazu in podobno.
 • Razlog za napotitev zaposlenega na začasno čakanje na delo je nastal na strani delodajalca, ker zaradi posledic poplave začasno ne more zagotavljati izvajanja dela.

Vendar pa pri tem za isto obdobje ne morejo uveljavljati obeh ukrepov za istega zaposlenega.

Tisti, ki imajo težave z dostopom do računalnika, lahko obiščejo katero izmed lokacij območnih služb ZRSZ, kjer imajo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge, pri čemer se lahko poslužijo tudi pomoči s strani ZRSZ svetovalcev. Oddaja vloge je mogoča tudi preko mobilne aplikacije na Portalu za delodajalce.

Dodatno je omogočen obisk mobilne enote ZRSZ pri vas, v kolikor vloge ne morete oddati na zgoraj opisane načine. Za dogovor o obisku mobilne enote se obrnite na pristojen Urad za delo na Pisarno za delodajalce.

Delodajalci s statusom kmeta se glede registracije na portalu obrnete na Kontaktni center, kjer vam bodo zagotovili nadaljnje informacije in pomoč pri oddaji vloge: 080 20 55 (brezplačni telefon).

Več informacij glede oddaje vloge se nahaja na spletni strani ZRSZ.

Vir: ZRSZ

17. avgusta je predvidena oddaja vlog za višjo silo in čakanje na delo

Novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je pričela veljati 11. avgusta, ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 in pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) omogoča uveljavljanje:

 • povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in
 • povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo.

Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu ZRSZ za delodajalce, ki bo predvidoma na voljo 17. avgusta. Tisti delodajalci, ki bodo imeli težavo z dostopom do računalnika, bodo lahko obiskali katero izmed lokacij ZRSZ, kjer imajo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.

Pri tem je še pomembno opozoriti, da morajo delodajalci elektronsko vlogo za uveljavitev povračila nadomestila vložiti v 15 dneh od uveljavitve tega zakona oz. v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali zaradi napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko delodajalec uveljavlja za tiste delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ter je to posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023, in sicer gre za primere:

 • nezmožnosti prihoda na delo
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so:
 • odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali,
 • odvračanja in preprečevanja škode
 • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.).

Pravico do ukrepa nadomestila plač delavcev zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023 lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 3. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile. To znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem od 3. avgusta dalje lahko uveljavljajo tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje na dan 2. avgusta 2023 ter začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), razen če niso:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in ima na dan 2. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Prav tako delodajalci ne morejo tega nadomestila uveljavljati za:

 • osebo, ki z delodajalcem nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 • delavca v času teka odpovednega roka.

Nadomestilo znaša 80 % plače in ne sme biti nižje od minimalne plače.

Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo bo država delodajalcu povrnila v 80 % nadomestila plače  z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Ukrep višja sila je v veljavi od 3. avgusta 2023 do 31. decembra, čakanje na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra 2023 z možnostjo podaljšanja.

Vir: ZRSZ

FURS obvešča: Dodatne zakonske možnosti za zavezance v upravnih zadevah zaradi poplav

Finančna uprava RS je obvestilo o začasnih ukrepih za pomoč zavezancem pri poslovanju s Finančno upravo, ki je bilo objavljeno tudi na spletni strani ZDOPS, dopolnila z dodatnimi zakonskimi možnostmi poleg tistih, ki jih določa Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo, ki jih zavezanci lahko še izkoristijo v trenutni situaciji in sicer:

 • Predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka (52. člen Zakona o davčnem postopku) in predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka (62. člen Zakon o davčnem postopku). V teh primerih lahko zavezanci vložijo predlog za predložitev obračunov in napovedi po izteku zakonskega roka, iz opravičljivih razlogov. Predlog mora biti vložen v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna oziroma napovedi.
 • Vrnitev v prejšnje stanje (103. do 108. člen ZUP) Zakon o splošnem upravnem postopku omogoča vrnitev v prejšnje stanje, če je stranka iz opravičenih vzrokov zamudila rok ali narok ali kakšno drugo dejanje postopka (procesni roki). Rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje je 8 dni od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, ki je povzročil zamudo, če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedela. Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje.
 • Sprememba oziroma znižanje akontacije davka (9. odstavek 371. člena in 1. odstavek 299. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Če se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, se lahko tekom leta spremeni z vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Davčni zavezanec, katerega davčna osnova se za tekoče davčno leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, lahko pri davčnem organu vloži vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije.
 • Možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov, in sicer:

Fizične osebe:

 1. odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih (101. člen ZDavP-2 in 38. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku). V primeru izrednih okoliščin (poplava) se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin.
 2. plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev (drugi odstavek 103. člena Zakona o davčnem postopku).
 3. plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2).

Poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo):

 1. plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode (102. člen Zakona o davčnem postopku);
 2. plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2).
 • Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov (Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane)

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škoda ocenila pristojna komisija za ocenjevanje škode.

Glede na odstotek prizadetosti se zavarovanci razdelijo v dve kategoriji:

 • v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 odstotkov do 100 odstotkov letnega katastrskega dohodka;
 • v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 odstotkov do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka.

Zavezancu I. kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavezancu II. Kategorije prizadetosti pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.

V skladu z zakonom je možno pravico uveljavljati tudi v primeru pogina živine, kot živina pa se štejejo vse živali, ki prinašajo prihodek kmetije.

O upravičenosti do zmanjšanja ali odpisa prispevkov odloči davčni organ v ugotovitveni odločbi na podlagi podatkov o ocenjeni škodi. Zavarovancu se zmanjša ali odpiše letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove. Tako zmanjšana obveznost se šteje za plačano, saj jo za kmete poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Kateri postopki se trenutno ne izvajajo?

FURS je prilagodil izvajanje svojih procesov na način, da nemoteno zagotavlja storitve zavezancem, izvajanje določenih postopkov pa je prilagojeno:

 • opominjanje in izdaja sklepov v postopkih izvršbe. Prav tako je bila zamaknjena avtomatična izdaja opominov in sklepov o izvršbi za tuje terjatve;
 • zamaknjeni so roki za izdaja tranš dohodnine (odločbe po obravnavanih ugovorih), NUZS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in davka od premoženja;
 • postopki nadzora se začasno ne izvajajo na prizadetih območjih in zoper zavezance, ki navedejo razloge v povezavi s poplavami.

Izvajajo se vsi postopki, ki so v korist zavezancem oziroma na njihovo pobudo.

Za vse informacije se lahko zavezanci obrnejo na klicni center Finančne uprave RS:

 • za fizične osebe: 08 200 1001
 • za poslovne subjekte: 08 200 1003

Na spletni strani FURS-a vzpostavljajo tudi zbirko Pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami in poslovanjem s Finančno upravo, ki jo bodo sproti dopolnjevali.

Vir: FURS

Nove finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

V Uradnem listu RS št. 77 z dne 14.7.2023 je bil objavljen Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 , ki ga je Slovenski podjetniški sklad sedaj že drugič razpisal v sodelovanju z Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,8 milijonov evrov, poudarek pa je dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi in registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov.

Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024. Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko stroški:

 • nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
 • nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
 • transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. novembra 2023 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2023 oziroma najkasneje do 15. oktobra 2024 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2024.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo preko ePortala sklada na dva prijavna roka:

 • septembra 2023 do 14. ure,
 • novembra 2023 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva za sofinanciranje le v enem ob obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024. Prav tako bo vlagatelju odobrena največ ena vloga.

Razpisna dokumentacija, pogoji javnega razpisa in način oddaje vloge se nahajajo na tej povezavi.

 Vir: MGTŠ, SPS

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v Uradnem listu št. 71 z dne 30.6.2023 objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji javnega razpisa:

 • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
 • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
 • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

Kdo lahko sodeluje: Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so bile na dan oddaje vloge registrirane za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).

Prijavitelj oz. konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:

 • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
 • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
 • računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Okvirna višina neto sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.900.000,00 EUR, dodeljuje se jih do celotne porabe sredstev.

Rok za prijavo: 31.7.2023 do 12.00

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije se nahajajo na spletni strani Ministrstva za digitalno preobrazbo, kjer se nahaja tudi povezava do prijavnice na informativni dan, ki bo potekal 12.7.2023 od 10.00 do 11.30.

Vir: MDP, Ul. RS

Podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški Sklad je za zagonska in hitro rastoča podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil tako imenovan »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.

“ESG pripomoček” podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska (poraba virov, ravnanje z odpadki in podobno), družbena (raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu, odnosi do strank)  in upravljavska (zasebnost in varovanje, upravljanje z davki in drugo) tveganja svojega poslovanja.

Podjetje se z uporabo pripomočka podrobneje seznani s koncepti trajnega poslovanja, dobi vpogled v svoje trenutno stanje trajnostne naravnanosti in pridobi možnosti ter priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okolijskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

Prepoznavanje in vključevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG dejavnikov) v svoje poslovne procese lahko podjetju pomaga pri pridobivanju novih investitorjev, kupcev ali poslovnih partnerjev. Investitorji tveganega kapitala in velika podjetja, v vlogi kupcev ali poslovnih partnerjev, so namreč čedalje bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s tistimi podjetji, ki pri svojem poslovanju upoštevajo širše okoljske, družbene in upravljavske dejavnike.

Ob enem vpliva tudi na zmanjšanje stroškov proizvodnje ali druge stroške poslovanja s čimer posledično poveča prihodke ter privablja visoko-usposobljene kadre, saj so mlade generacije bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

Prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (v skladu z Agendo 2030, Pariškim sporazumom in Evropskim zelenim dogovorom) je vedno bolj pomemben za gospodarstvo. Zanj pa je ključno trajnostno financiranje oziroma preusmerjanje naložb v trajnostne gospodarske dejavnosti.

Na strani Podjetniškega sklada Slovenije lahko najdete dodatne informacije o ESG pripomočku in spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti malih in srednje velikih podjetij.

Vir: MGTŠ

Vabilo na spletni seminar »Obisk inšpektorja za področje nadzora delovnih razmerij«

Inšpektorat Republike Slovenije vsako leto izda poročilo, v katerem navede najpogostejše kršitve delodajalcev v preteklem letu. To so: plačilo za delo (neizplačilo ali zamude pri izplačilu plač, neizplačilo ali zamude pri plačilu regresa, dodatkov, kršitve v povezavi z minimalno plačo), pogodba o zaposlitvi (ne vsebuje vseh obveznih sestavin, prekarni delavci, elementi delovnega razmerja), evidence na področju dela in socialne varnosti (nevodenje evidenc, neustrezno vodenje evidenc) ter kršitve v povezavi z delovnim časom, odmori in počitki. Na primer, inšpektorat za delo je objavil novico, da so v letu 2022 kar pri 90% inšpekcijskih pregledih ugotovili kršitev.

Ob najavi obiska inšpektorja se nam porajajo vprašanja, kaj najpogosteje pregledujejo, katero dokumentacijo in na kakšen način mora biti urejena. Odgovori na ta vprašanja bodo podani na seminarju.

Kdaj: v  petek, 16.6.2023 ob 9.00 uri

Vsebina:

 • Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.
 • Najpogostejše kršitve delodajalcev.
 • Plačilo za delo:
  • Letni dopust in regres za letni dopust.
  • Plačilni dan.
  • Kraj in način izplačila plače.
  • Dodatek na delovno dobo.
  • Povračila stroškov v zvezi z delom.
  • Zadrževanje in pobot izplačila plače.
  • Nadomestilo plače.
 • Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
  • Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa.
  • Nadurno delo.
  • Odmori in počitki.
  • Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi).
 • Pogodba o zaposlitvi:
  • Sklepanje pogodb za določen čas.
  • Obvezne sestavine pogodbe.
  • Izročitev pisne pogodbe.
  • Pogoji za sklenitev pogodbe.
  • Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe.
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
  • Objava prostega delovnega mesta.
  • Elementi delovnega razmerja
 • Obvezni interni akti.

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Trajanje: 3 šolske ure

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111 € + 22% DDV = 135,42 €
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70 € + 22% DDV= 94,79 €

MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50 € + 22% DDV = 67,71 €

PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popust) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:

Kotizacija se poravna najkasneje do 14.6.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

Prijava je obvezna do najkasneje 14.6.2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/Km6nQhGuc4aHbP7D8

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije, boste na dan seminarja ob 8. uri na v prijavnici naveden elektronski naslov, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

 Delodajalce, ki še niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, ki so med drugim:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium.

 Podrobnejše informacije o članstvu in pristopno izjavo najdete na tej povezavi.

Vabilo na spletni seminar “Vodenje evidenc o delovnem času in novosti”

Ena izmed najpogostejših kršitev pri nadzoru delovnih inšpektorjev je nevodenje ali nepravilno vodenje evidence o izrabi delovnega časa. Evidence delodajalci niso obvezani voditi le za delavce, ampak tudi druge izvajalce, ki pri njem opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava. Od 20. maja 2023 veljajo spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki se bodo pričele uporabljati 20. novembra 2023.

ZEPDSV-A prinaša številne novosti pri vodenju evidence delovnega časa – od kraja hrambe evidence, do novih rubrik, ki jih mora delodajalec voditi. Delodajalec bo v določenih primerih kršitev moral evidenco voditi elektronsko.

Kdaj: petek, 2.6.2023 s pričetkom ob 9.00 uri

Vsebina:

 • Katere novosti prinaša novela ZEPDSV?
 • Za katere »delavce« mora delodajalec voditi evidenco delovnega časa – ali tudi za upokojence, študente, dijake, kratkotrajno delo, podjemno in avtorsko pogodbo, pogodbo o poslovnem sodelovanju ipd.?
 • Kako mora delodajalec voditi evidenco za izvajalce, ki pri njem niso zaposleni? Kje je to določeno?
 • Kako jo mora voditi za delavce in katere podatke mora za vanjo vpisovati?
 • Kaj inšpektorat zahteva, če delodajalec evidenco vodi ročno?
 • Kje jo mora hraniti?
 • Ali jo lahko vodijo delavci sami?
 • Kdo odgovarja, če evidence ni?
 • Ali jo morajo voditi tudi poslovodne osebe, prokuristi in vodilni delavci, čeprav si delovni čas lahko razporejajo sami?
 • Ali imajo delavci pravico do vpogleda v evidenco?
 • Koliko časa mora delodajalec evidence hraniti? Kaj če preneha z dejavnostjo?
 • Najpogostejše napake pri vodenju evidence.
 • Kdo jo bo moral voditi elektronsko?

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja. Udeleženci poleg prosojnic prejmejo tudi vzorec evidence.

Trajanje: 2 šolski uri in dodatni čas za vprašanja

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111€ + 22% DDV =  135,42€
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70€ + 22% DDV= 94,79€
MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50€ + 22% DDV = 67,71€
PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popust) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:
Kotizacija se poravna najkasneje do 31.5.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:
TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.
TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356
Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.
Namen plačila: OTHR
Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:
Prijava je obvezna do najkasneje 31.5.2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/1mp7ve4xcJCxte1q6

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki še niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, ki so med drugim:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (velja od 1. 5. 2023 dalje),
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium.
 • (o članstvu in pristopno izjavo najdete na povezavi TU.

Vljudno vabljeni.

Brezplačni strokovni posveti za delodajalce: zaposlovanje in delo tujcev

Zavod RS za zaposlovanje glede na razmere na trgu dela in v pomoč delodajalcem pri zagotavljanju ustreznega kadra, koncem maja in v začetku junija organizira brezplačne strokovne posvete za delodajalce, ki bodo namenjeni predstavitvi postopkov pri zaposlovanju in delu tujcev, predvsem z vidika novosti, aktualnih sprememb in dopolnitev zakonodaje, kot tudi odprtim vprašanjem s tega področja. V aprilu so namreč začeli veljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D), novela Zakona o tujcih (ZTuj-2G) ter novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).

Prvi trije posveti bodo namenjeni delodajalcem in ostali javnosti in bodo izvedeni:

22.5.2023 ob 12:00 na Obrtno-podjetniški zbornici v Mariboru

25.5.2023 ob 11:00 na Regionalni gospodarski zbornici v Celju

30.5.2023 ob 11:00 na Območni službi ZRSZ v Ljubljani

Posvet, ki bo 5.6.2023 v Hiši evropske unije v Ljubljani, bo namenjen delodajalcem v zdravstvu in socialnem varstvu in ostali javnosti.

V skladu z možnostmi ZRZS predvideva organizacijo podobnih dogodkov še na nekaterih drugih lokacijah.

ZRZS prijave sprejema do zapolnitve prostih mest za posamezen posvet, podrobnejše informacije o posvetih in navodilih za prijavo najdete tukaj.

Vir: ZRSZ

1 2 3
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!