Vabilo na spletni seminar “Vodenje evidenc o delovnem času in novosti”

Ena izmed najpogostejših kršitev pri nadzoru delovnih inšpektorjev je nevodenje ali nepravilno vodenje evidence o izrabi delovnega časa. Evidence delodajalci niso obvezani voditi le za delavce, ampak tudi druge izvajalce, ki pri njem opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava. Od 20. maja 2023 veljajo spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki se bodo pričele uporabljati 20. novembra 2023.

ZEPDSV-A prinaša številne novosti pri vodenju evidence delovnega časa – od kraja hrambe evidence, do novih rubrik, ki jih mora delodajalec voditi. Delodajalec bo v določenih primerih kršitev moral evidenco voditi elektronsko.

Kdaj: petek, 2.6.2023 s pričetkom ob 9.00 uri

Vsebina:

 • Katere novosti prinaša novela ZEPDSV?
 • Za katere »delavce« mora delodajalec voditi evidenco delovnega časa – ali tudi za upokojence, študente, dijake, kratkotrajno delo, podjemno in avtorsko pogodbo, pogodbo o poslovnem sodelovanju ipd.?
 • Kako mora delodajalec voditi evidenco za izvajalce, ki pri njem niso zaposleni? Kje je to določeno?
 • Kako jo mora voditi za delavce in katere podatke mora za vanjo vpisovati?
 • Kaj inšpektorat zahteva, če delodajalec evidenco vodi ročno?
 • Kje jo mora hraniti?
 • Ali jo lahko vodijo delavci sami?
 • Kdo odgovarja, če evidence ni?
 • Ali jo morajo voditi tudi poslovodne osebe, prokuristi in vodilni delavci, čeprav si delovni čas lahko razporejajo sami?
 • Ali imajo delavci pravico do vpogleda v evidenco?
 • Koliko časa mora delodajalec evidence hraniti? Kaj če preneha z dejavnostjo?
 • Najpogostejše napake pri vodenju evidence.
 • Kdo jo bo moral voditi elektronsko?

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja. Udeleženci poleg prosojnic prejmejo tudi vzorec evidence.

Trajanje: 2 šolski uri in dodatni čas za vprašanja

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111€ + 22% DDV =  135,42€
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70€ + 22% DDV= 94,79€
MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50€ + 22% DDV = 67,71€
PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popust) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:
Kotizacija se poravna najkasneje do 31.5.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:
TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.
TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356
Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.
Namen plačila: OTHR
Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:
Prijava je obvezna do najkasneje 31.5.2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/1mp7ve4xcJCxte1q6

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki še niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, ki so med drugim:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium.

Podrobnejše informacije o članstvu in pristopno izjavo najdete na tej povezavi.
Vljudno vabljeni.

Brezplačni strokovni posveti za delodajalce: zaposlovanje in delo tujcev

Zavod RS za zaposlovanje glede na razmere na trgu dela in v pomoč delodajalcem pri zagotavljanju ustreznega kadra, koncem maja in v začetku junija organizira brezplačne strokovne posvete za delodajalce, ki bodo namenjeni predstavitvi postopkov pri zaposlovanju in delu tujcev, predvsem z vidika novosti, aktualnih sprememb in dopolnitev zakonodaje, kot tudi odprtim vprašanjem s tega področja. V aprilu so namreč začeli veljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D), novela Zakona o tujcih (ZTuj-2G) ter novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).

Prvi trije posveti bodo namenjeni delodajalcem in ostali javnosti in bodo izvedeni:

22.5.2023 ob 12:00 na Obrtno-podjetniški zbornici v Mariboru

25.5.2023 ob 11:00 na Regionalni gospodarski zbornici v Celju

30.5.2023 ob 11:00 na Območni službi ZRSZ v Ljubljani

Posvet, ki bo 5.6.2023 v Hiši evropske unije v Ljubljani, bo namenjen delodajalcem v zdravstvu in socialnem varstvu in ostali javnosti.

V skladu z možnostmi ZRZS predvideva organizacijo podobnih dogodkov še na nekaterih drugih lokacijah.

ZRZS prijave sprejema do zapolnitve prostih mest za posamezen posvet, podrobnejše informacije o posvetih in navodilih za prijavo najdete tukaj.

Vir: ZRSZ

Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu

Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je uvedla nov ukrep v okviru programa »Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu« (ORMG1), ki omogoča ugodne kredite za financiranje podjetij vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini in jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza, kot določa

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Kredit lahko pridobi gospodarska družba, samostojni podjetniki ali zadruga, ki:

 • na dan odobritve kredita podjetje kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini;
 • ni v postopku zaradi insolventnosti, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;

Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

Program omogoča kredit v višini od 100.000€ do 2.000.000€, če gre za kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila komisije oziroma  kredit v višini od 100.000€ naprej, pri čemer je najvišji znesek nima omejitve, če gre za kredit s statusom pomoči de minimis.

Ročnost kredita je od 2 do 8 let v primeru kredita s statusom državne pomoči oziroma od 2 do 12 let v primeru kredita s statusom de minimis.

Vloge SID Banka sprejema od 13.4.2023 do porabe sredstev, rok za črpanje kredita pa je 30.11.2023.

Vir: SID Banka

Mikrokrediti za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški portal je razpisal nove mikrokredite za MSP, ki bodo lahko hitro, enostavno, pod ugodnimi pogoji in brez stroškov pridobila posojila v višini od 5.000 do največ 25.000 evro. Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Kot na svoji spletni strani navaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, se lahko na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite pod ugodnimi pogoji, kot so:

 • nižje zahteve po zavarovanju (osem menic podjetja),
 • nižja obrestna mera (le na 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
 • ročnost kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 000 evrov,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, v katerega se morajo prijaviti oz. registrirati.

Javni razpis pa ima dve odpiranji: 24. marec 2023 do 14. ure in 24. april 2023 do 14. ure oziroma je odprt do porabe sredstev.

Vir: MGTŠ

MSP – oddaja vlog že za drugo polovico leta 2023 za vse 3 energente

Minister Han je pozval mala in srednje velika podjetja k oddaji vlog: »Poudarjam, da lahko upravičenci za pomoč zaprosijo le še do jutri (28.2.2023), do 12. ure, kot je to določeno z zakonom. Kot smo že večkrat opozorili v preteklih dveh tednih, lahko za pomoč zaprosijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sicer za prvo polovico leta regulirano ceno električne energije. Ta podjetja so zato v prvi polovici letošnjega leta upravičena do pomoči za zemeljski plin ali tehnološko paro, katerih cene niso regulirane. Obenem pa lahko ta podjetja zaprosijo za pomoč za drugo polovico leta za vse tri energente, tudi električno energijo; v drugi polovici leta namreč trenutno še ni regulirana cena niti elektrike niti drugih dveh energentov.«

 

Aplikacija za elektronsko oddajo vlog na javni agenciji SPIRIT deluje, agencija pa nudi vso potrebno pomoč posameznim upravičencem pri vnosu vlog. Za namen podpore upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog, je SPIRIT vzpostavil podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko 051 277 880 še danes do 17. ure ter jutri do 12. ure opoldne, ko se zaključi rok za oddajo vlog. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo preko spletne pošte za tehnična vprašanja na naslovu spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na naslovu energenti2023@spiritslovenia.si.

 

Ministrstvo ponovno poudarja, da do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Prav tako v prvi polovici leta za pomoč zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro, mala in srednja podjetja, saj imajo ceno le-te do konca junija 2023 regulirano skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta ista podjetja vseeno morajo oddati vloge za pomoč zaradi visokih cen električne energije za drugo polovico letošnjega leta oziroma vloge za celo leto zaradi visokih cen zemeljskega plina in tehnološke pare. Rok je zanje enak kot za vse ostale, torej 28. februar 2023 do 12. ure.

Vir: MGTŠ

Oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

Z 21.2.2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vir: MGTŠ

ZRSZ: Oddaja vlog za skrajšan delovni čas in začasno čakanje na delo

Zavod RS za zaposlovanje je 26.1.2023 objavil informacijo, da je na  njihovem Portalu za delodajalce omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize (delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in za delavce na začasnem čakanju na delo).

Več informacij na povezavi: Omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Ministrstvo za infrastrukturo vabi podjetja na predstavitev razmer glede električne energije in zakupe za leto 2024

Predstavitev bo jutri (v četrtek) 26.1.2024 ob 16.30 uri, na daljavo.

Predstavitev bo trajala najmanj 1 uro, prisotni bodo predstavniki ministrstva za infrastrukturo in iz podjetij energetike (HSE, GEN energija).

Priklop na WEBEX MEETING

https://mzi.webex.com/mzi/j.php?MTID=mcac50a5c3811519fc0b59a06f69b49ba

Meeting number (access code): 2744 685 7125

Meeting password: GykqUAPP567

 

Priklop preko telefona

+386-1-888-9016 Slovenia Toll

+386-1-828-2140 Slovenia Toll 2

Global call-in numbers

https://mzi.webex.com/mzi/globalcallin.php?MTID=m893d589ea93793d1304528925c317cd9

 

Priključitev preko VIDEO sistema

Dial sip:27446857125@webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Kasneje bo ministrstvo zagotovilo tudi posnetek za tiste, ki se predstavitve v četrtek ne boste mogli udeležiti.

Vlaganje zahtevkov za refundacije od 1.1.2023 samo še elektronsko

Ministrstvo za javno upravo ponovno obvešča vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), da se s 1.1.2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati le še elektronsko prek sistema SPOT, zato predlagajo, da pravočasno uredite dostope in pooblastila.

Urejanje zahtevkov za refundacij nadomestila plače v breme ZZZS se ureja na dva načina:

 • prek portala SPOT ali
 • prek programa za plače z implementiranim dostopom do Vmesnika eBOL in eNDM (Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestila plače).

Če imate manjše število zahtevkov in jih urejate le občasno, ministrstvo priporoča, da te urejate prek portala SPOT. Po prijavi v portal spot.gov.si na namizju izberete postopek Nadomestilo plače – refundacija. Pri tem potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) in pooblastilo za dostop na portalu SPOT za podjetje, v imenu katerega urejate zahtevke za refundacije, (če zahtevkov ne ureja zakoniti zastopnik).  (Več informaciji o pooblaščanju za delo na portalu SPOT: Pooblastilo za delo prek portala SPOT)

Uporaba in urejanje zahtevkov prek Vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – Vmesnik eBOL in eNDM, je priporočljiva za večje poslovne subjekte, računovodske servise, večje kadrovske/finančne službe oz. oddelke za obračun plač.

Vse informacije v zvezi s pogoji za uporabo vmesnika za nadomestila -eNDM so na portalu SPOT.

Dodatne informacije o tem, kje in kako si lahko uredite dostope in začnete elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo so dostopne na portalu SPOT.

Začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada je z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, izpolnjevanje pogoja PCT, veljavnost testov PCR in HAG ter obvezno razkuževanje rok.
V Odlok je dodan je 4. člen, ki taksativno našteva, kdaj je pogoj PCT izpolnjen, hkrati pa je poenotena ureditev izpolnjevanja pogoja PCT.

Besedilo odloka je dostopno TUKAJ.

Vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 sprejema najave dogodkov in vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe le-teh.

Pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov. Skupni stroški dogodka morajo znašati najmanj 10.000 evrov, dogodek pa mora biti načrtovan v Republiki Sloveniji med 1. avgustom in 31. decembrom 2021.

Za začetek obdobja, v katerem so nastali upravičeni stroški vezani na izvedbo dogodka, se šteje 13. marec 2020.

Pomoč je namenjena podpori industrije srečanj, ko zaradi epidemije in predpisov, s katerimi je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno, organizatorji ne morejo izvesti načrtovanih dogodkov ali pa jih morajo izvesti v omejenem obsegu, torej do 50 odstotkov načrtovanih kapacitet. V skladu z zakonom med upravičenci niso organizatorji športnih prireditev v okviru državnih in mednarodnih lig, organizatorji političnih, šolskih dogodkov ali zasebnih druženj. Prav tako do pomoči niso upravičeni organizatorji dogodkov, katerih datum izvedbe je določen tako, da je že v času organizacije jasno, da izvedba dogodka ne bo mogoča.

Najavo načrtovanega dogodka pošljite najkasneje 15 dni pred samo izvedbo dogodka na MGRT, vlogo za pomoč v primeru odpovedanega ali v omejenem obsegu izvedenega dogodka pa najkasneje 30 koledarskih dni po odpovedi ali omejeni izvedbi dogodka.

Vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe se nahajajo na tej povezavi.

Novosti pri nenujnih potovanjih

Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila, od 14. junija 2021 omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna potovanja. Informacije na spletni strani MNZ so posodobljene glede na vstopne pogoje, ki veljajo od 19. junija 2021 in si jih lahko pogledate na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-06-22-novosti-pri-nenujnih-potovanjih/.

Do odloga plačila oziroma obročnega plačila v skladu z interventnimi ukrepi samo še do konca junija

FURS obvešča, da lahko zavezanci za davek le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Več informacij najdete na: https://www.gov.si/novice/2021-06-22-prenehanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/

Uvaja se zeleni in oranžni seznam držav

Nov Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je začel veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021. Novosti so:

 • uvedba oranžnega in zelenega seznama držav,
 • vse države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,
 • negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,
 • za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,
 • pri dosedanjih izjemah ni sprememb.

Več informacij je dostopnih na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2021-06-18-uvajamo-zeleni-in-oranzni-seznam-drzav/.

Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19.

Interventni zakon je primarno usmerjen na področje turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, kjer zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. Uvedeni so tudi novi boni, ki jih bodo prejeli vsi državljani in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.

V interventni zakon je vključen tudi ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra letos, z možnostjo podaljšanja do konca leta.

Sprejeti predlog interventnega zakona zajema tudi nekatere druge ukrepe.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!